Gå direkt till innehåll
HaV kallar till nytt möte om problemen i Hanöbukten

Pressmeddelande -

HaV kallar till nytt möte om problemen i Hanöbukten

På fredag bjuder Havs- och vattenmyndigheten, HaV, in till nytt möte i Simrishamn om miljötillståndet i Hanöbukten.

- Problemet är betydligt större än vad vi trodde med förändringar i hela ekosystemen.  Som vi ser det kommer det att krävas många åtgärder och tålamod för att komma tillrätta med situationen.  Det finns inga snabba, enkla lösningar. Vi hoppas nu få en diskussion på mötet om vad som krävs och hur vi kan genomföra det, säger Mats Svensson, chef för enheten för forskning och miljömål på HaV.

Han är ansvarig för det uppdrag som myndigheten fick av regeringen efter att länsstyrelsen i Skåne förra sommaren slog larm om att de fått flera signaler om att den kustnära fisken försvunnit, ökade sårskador på fisk, brunt illaluktande vatten och döda fåglar.

-  Vi har under utredningen kunnat konstatera flera saker, bland annat att det finns tecken på allvarlig näringsbrist i Hanöbukten men även i hela södra Östersjön. Näringen verkar helt enkelt inte räcka till för att torsken ska kunna växa till sig, säger Mats Svensson

Senast den sista oktober ska Havs- och vattenmyndigheten presentera en analys av vilka möjliga orsaker som kan ligga bakom det allvarliga läget för havsmiljön i Hanöbukten. Myndigheten ska också ta fram en plan för hur man ska arbeta med att förbättra situationen.

-  Vi har bland annat utgått från tidigare undersökningar av länsstyrelsen, våra egna möten med bland andra forskare, kommuner, yrkesfiskare, sportfiskare, företagare och allmänheten. Vi har också tittat på statistik över vindar I Hanöbukten, provfiske, sälar, mätningar av exempelvis järn i vattnet och andra utsläpp, säger Mats Svensson.

På fredag ordnas ett sista möte i Simrishamn innan Havs- och vattenmyndigheten överlämnar sin rapport till regeringen. Då kommer HaV:s utredare att berätta om sin utredning och diskutera möjliga åtgärder.

Mötet i Simrishamn är öppet för alla och hålls på Marint centrum mellan klockan 13 och 16 den 20 september. Förutom HaV:s utredare så deltar även utredare från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson:  Mats Svensson, chef, enheten för analys och forskning, tfn 010-698 63 74, mobil 072-717 24 31, e-post mats.svensson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Mats Svensson

Mats Svensson

chef, avdelningen för havsförvaltning 010 - 698 63 74

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden