Gå direkt till innehåll
HaV kräver miljövänligare oljesanering

Pressmeddelande -

HaV kräver miljövänligare oljesanering

Havs- och vattenmyndigheten anser att Tjörns kommun använt sig av fel metod i saneringen efter det stora oljeutsläppet i september.

- De har använt sig av kemikalier som inte är godkända att användas utomhus i naturmiljö, säger Björn Sjöberg, chef för åtgärdsavdelningen.

Den 15 september upptäcktes olja som drev in mot nordvästra Tjörn. Så småningom visade det sig vara det största utsläppet som någonsin drabbat västkusten. Mellan den 15 september och 3 oktober 2011 omhändertog Kustbevakningen och Tjörns räddningstjänst närmare 750 ton olja.

I saneringsarbetet har Tjörns kommun använt sig av ett så kallat kallavfettningsmedel för att få bort oljan. Medlet innehåller bland annat lacknafta och beskrivs som ”giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön”. Användare uppmanas att ”förhindra att produkten rinner ner i avloppsledningar, kulvertar och på marken eller öppna vattendrag.”

Tjörns kommun lät ett konsultföretag göra en översiktlig bedömning av miljöriskerna. Stickprover av havsvattnet visade då inga spår av kallavfettningsmedlet och kommunen sa ja till den saneringsmetoden.

Havs- och vattenmyndighetens egen granskning är kritisk till konsultrapporten och menar att miljöriskerna inte är tillräckligt utredda. Medlet löses inte upp i vatten utan tas upp av djuren i havet och förs sedan tillbaka i näringskedjan. Det riskerar också att skada och förstöra ekosystemen på klipporna.

I torsdags uppmanade därför Havs- och vattenmyndigheten, i samråd med länsstyrelsen, Tjörns kommun att sluta använda medlet.

- Vi har förståelse för att kommunledningen i Tjörn vill bli av med de synliga oljefläckarna och städa upp på stränderna. Men det är viktigt att saneringen görs så att det som är under vattenytan inte skadas. Det här kan röra sig om ett miljöbrott, säger Björn Sjöberg.

Efter Havs- och vattenmyndighetens uppmaning har Tjörns kommun beslutat att fortsätta saneringen utan det farliga medlet och i stället använda sig av grovsanering genom att borsta och skrapa klipporna och gräva bort oljeskadad sand.

Läs PM från HaV:s egen oljejour

För mer information kontakta havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Björn Sjöberg, chef, åtgärdsavdelningen, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden