Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV:s bedömning: Utrymme finns för fortsatt räkfiske

- Vi anser att det finns ett utrymme för fortsatt räkfiske i Västerhavet. Vi grundar den bedömningen på vetenskaplig rådgivning från Internationella havsforskningsrådet, ICES, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har i flera år fört en dialog med yrkesfisket om det svenska räkfisket i Västerhavet med anledning av minskade bestånd och fortsatta utkast av små räkor. I höstas beslutade HaV också att bromsa fisket av räkor.

I veckan kom Världsnaturfonden WWF med sin Fiskguide 2014, med råd om vilka fiskar och skaldjur som konsumenterna bör undvika. Världsnaturfonden menade då att räkan som fiskas utmed västkusten, nordhavsräkan, hotas av överfiske och därför markerades räkan med rött ljus. Orsakerna till detta är enligt WWF dumpning av små räkor (så kallat utkast), dåliga beståndsuppskattningar, risk för överfiske, otydlig förvaltning och övervakning

-  Havs- och vattenmyndigheten ger inte ut några konsumentguider, det vill säga vi råder inte konsumenter vilka fisk- eller skaldjur som de ska köpa och äta. Det ingår inte heller i myndighetens roll att kommentera köpråd, säger Björn Risinger.

-  Det är naturligtvis positivt att ideella organisationer driver frågor om hur ett hållbart fiske kan utvecklas. I flera fall sker också ett direkt samarbete mellan miljöorganisationerna och yrkesfisket.  Däremot ska frivilliga råd inte förväxlas med vad som är ett lagligt fiske eller ej.

Internationella Havsforskningsrådet, ICES har i flera år pekat på att utkastet av små räkor i svenskt fiske är stort. ICES uppskattar att utkastet av räka i svenskt fiske under 2011 och 2012 motsvarar cirka 22 respektive 31 procent av den totala fångsten.

-  HaV har flera gånger påtalat problemet med utkast av räka till fiskets organisationer. I höstas beslutade vi också - då vi bedömde att detta fortfarande pågick - att bromsa fisket av räkor för att låta cirka 20 procent av den tilldelade svenska kvoten vara kvar i havet, säger Björn Risinger.

Den svenska räkkvoten för Skagerrak och Kattegatt låg i fjol på 1 243 ton, totalt landades 81 procent av kvoten, drygt 1 000 ton.

-  Vi vet att det har funnits synpunkter på vår förvaltning av det svenska räkfisket. Vi menar dock att de vetenskapliga beståndsuppskattningarna håller hög kvalitet och att vi har en god ordning på både reglering, landningskontroll och kvotuppföljning för räkfisket. Vi bygger besluten på vetenskapliga råd och fastställda kvoter, säger Björn Risinger.

-  Vi kommer i år att fortsätta dialogen med näringen för att stödja utvecklingen av nya och mer selektiva redskap och förbereda införandet av EUs reformerade fiskeripolitik. Under året ser vi också över balansen mellan fiskeflottan och fiskemöjligheterna. Det är nu viktigt att fisket tar ansvar för att se till att all fångst verkligen landas. Utkasten av räka i det svenska fisket måste upphöra. För att säkerställa omställningen behöver också Kustbevakningen utveckla sjökontrollerna.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. En av HaV:s viktigaste uppgifter är att se till att det finns fisk och skaldjur i havet och att förvalta de bestånden väl för att kunna ha ett långsiktigt hållbart fiske i Sverige.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Jens Johannesson/Azote

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden