Gå direkt till innehåll
Regeringen vill i sin budget för 2018 göra flera stora satsningar för ett rent hav. Fotograf: FLPA/Colin Marshall
Regeringen vill i sin budget för 2018 göra flera stora satsningar för ett rent hav. Fotograf: FLPA/Colin Marshall

Pressmeddelande -

HaV:s generaldirektör om regeringens satsning: "Viktigt för att kunna möta hoten mot våra hav"

Regeringen vill nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav. Pengarna ska bland annat användas för sanering av vrak, arbete mot övergödning och stärkt skydd av marina områden. 

Vi är väldigt glada över beskedet. Det visar att regeringen prioriterar havs- och vattenfrågor och är beredd att satsa på åtgärder för renare och livskraftigare hav, både nationellt och internationellt. Vi arbetar redan med flera av dessa frågor och förstärkningen av resurser är viktig för att kunna möta hoten mot våra känsliga hav, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Regeringen presenterade i dag en storsatsning på rent hav. Satsningen ingår i budgetpropositionen för 2018, och bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet. Satsningen består av en lång rad olika åtgärder för att både rena och rensa haven. Regeringen vill bland annat satsa 25 miljoner kronor om året i tio år, totalt 250 miljoner kronor, för att komma tillrätta med miljörisker från de 300 vrak som klassats som miljöfarliga och ligger runt Sveriges kust. Enligt regeringen kommer pengarna att räcka till att sanera mellan ett och tre miljöfarliga vrak per år.

HaV samordnar en arbetsgrupp som sedan 2016 arbetar med riskbedömning och sanering av miljöfarliga vrak. Hittills har tre vrak prioriterats i saneringsarbetet, Harburg vid Lindingö på östkusten och på västkusten Thetis vid Kungshamn och Skytteren utanför Måseskär. Först ut är saneringen av Thetis utanför Kungshamn. Här pågår en upphandling och budgeten för saneringsarbetet är beräknad till fem miljoner kronor.

- Vraken längs Sveriges kuster har utretts och analyserats under lång tid så vi vet ganska bra vilka miljöriskerna är. Med en sådan här satsning kan vi arbeta långsiktigt för att minska riskerna för läckage av olja och andra kemiska medel, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

Regeringen vill också öronmärka totalt 325 miljoner kronor i tre år för att sanera och komma åt ansamlingar av miljögifter i Östersjön. För 2018 rör det sig om 80 miljoner kronor. Regeringen vill också satsa mer pengar för att minska mängden läkemedel som hamnar i vattnen, totalt 180 miljoner kronor över tre år.

Ett annat viktigt område för HaV är skydd av marina områden. På bara ett år har Sverige dubblerat arealen skyddad havsmiljö: från 6,7 till 13,6 procent vilket motsvarar målet om att skydda minst tio procent av våra havsområden till 2020. Men regeringen menar att skyddet inom respektive område måste förbättras och vill därför satsa ytterligare 50 miljoner kronor 2018 samt 67 miljoner kronor för 2019 respektive 2020, totalt 184 miljoner kronor.

- Det är väldigt bra om vi kan fortsätta arbetet med marina skydda havsområden och skapa mer sammanhängande och representativa nätverk som ger ett stärkt skydd för skyddsvärda arter och livsmiljöer, säger Björn Sjöberg.

Regeringen pekar också på att det krävs fler åtgärder både till havs och på land för att komma åt problemen med övergödning. Därför föreslås ökade medel till lokalt vattenvårdsarbete och arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning av avlopp.

- Övergödning, försurning och marin nedskräpning i våra hav kräver åtgärder uppströms i våra sjöar och vattendrag. Vi behöver stärka arbetet med en sammanhållen förvaltning från källa till havför att nå hållbarhetsmålen om friska hav, något som också var i fokus vid havskonferensen i New York i juni , säger generaldirektör Jakob Granit.

- Regeringens satsning berör många myndigheter och vi på HaV är redo att bidra inom det breda samarbetet som behövs både i Sverige, inom EU och globalt för hållbara hav.

Ett annat prioriterat område för regeringen är den marina nedskräpningen. Budgetpropositionen innehåller även förslag på insatser om drygt 100 miljoner kronor per år till 2020 för att minska spridning av mikroplaster och andra plastprodukter samt strandstädning.

– Hoten mot haven är många och allvarliga, men vi står inte utan lösningar. Det finns mycket vi kan göra för att säkerställa att vi har friska och rena hav som kan förse oss med allt från mat och jobb till bad och strandpromenader. Med den här budgeten kommer Sverige ta ett rejält kliv framåt i det arbetet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, i regeringens pressmeddelande.

Läs regeringens pressmeddelande ”Stor satsning på rent hav”

Läs mer om HaV:s arbete med vraksanering

Läs mer om HaV:s arbete med att minska övergödningen i våra hav

Läs mer om HaV:s arbete med att minska den marina nedskräpningen

Läs mer om HaV:s arbete med marina skyddade områden

Läs mer om miljögifter i våra hav

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Jakob Granit, generaldirektör, tfn 010-6986001, mobil 073-7078536, e-post jakob.granit@havochvatten.se, Björn Sjöberg, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 0708-19 94 62, bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: FLPA/Colin Marshall

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden