Gå direkt till innehåll
HaV satsar drygt sex miljoner kronor på mer selektivt fiske

Pressmeddelande -

HaV satsar drygt sex miljoner kronor på mer selektivt fiske

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar nu drygt sex miljoner kronor på projekt för att få ett mer selektivt fiske.

- Vi kommer under 2015 att stödja projekt som hjälper yrkesfiskare att klara landningsskyldigheten, alltså att ta i land all fisk som fångas. Projekten ger möjligheter att utveckla både fiske med trål och med burar och fällor, säger Mats Svensson, chef för enheten för analys och forskning på HaV.

Syftet med HaV:s satsning är att nå ett långsiktigt hållbart fiske i enlighet med den nya gemensamma fiskeripolitiken. Under fyra år fördelas totalt 38 miljoner till projekt som utvecklar redskap och metoder för ett selektivt fiske. Pengarna ska gå till projekt som leder till färre bifångster, att minska mängden oönskad fisk och att överlevnaden av återutsatt fisk ökar. Under hösten kommer fler projekt för selektiva redskap att få pengar från HaV, totalt satsas i år drygt tio miljoner kronor.

- Det har varit en bra dialog med näringen och många idéer har förts fram från fisket. Vi tror att de projekt som vi nu går vidare med kommer hjälpa till att utveckla fisket, säger Inger Dahlgren, chef, enheten för fiskereglering på HaV.

- I år är det viktigast att utveckla fisket i Östersjön eftersom de fiskena redan omfattas av de nya reglerna om landningsskyldighet. Där väntar projekt på bedömning. Men uppdraget gäller hela Sveriges kust och även utveckling av räk- och kräftfisket i Västerhavet är prioriterat för oss.

Dessa projekt ingår i den nu beslutade satsningen för ett mer selektivt och hållbart svenskt fiske:

  • Multifunktionsburar – för att på västkusten utveckla ett selektivt fiske efter torsk med befintliga och modifierade hummerburar.
  • Selektiv laxfälla – för att utveckla en laxfälla till ett selektivt redskap för sikfiske under de tider på året som laxfisket är stängt.
  • Utsortering av Gråsej i pelagisk trål – för att vetenskapligt utvärdera ett rist som i det pelagiska sillfisket kan användas för att avskilja sej.
  • Plattfisk och stor torsk rist/stormaskig – för att utveckla en tvärställd rist för fiske efter platt- och rundfisk med möjlighet att flexibelt ställa om mellan dessa.
  • Vidareutveckling kräftrist Halland – för att vidareutveckla kräftrist i Halland med avseende på att selektera ut ytterligare plattfisk och torsk samt dokumentera var i redskapet olika arter selekteras.
  • Tryggrist 9/10/11 – för att utvärdera tryggrist i svenska förhållanden med spaltbredd 9-12 med mera.

Sedan 2009 finns redan krav på att landa all fångst av arter med fångstbegränsningar där fisken håller lagstadgat minimimått eller där minimimått saknas, exempelvis räka. Från och med 1 januari 2015 gäller landningsskyldighet för flera arter i Östersjön, exempelvis sill, torsk och lax. Under perioden 2016-2019 införs den stegvis även för andra arter som torsk, vitling, kolja, gråsej och havskräfta i Västerhavet.

HaV har valt att ge ett särskilt uppdrag till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU att skapa ett sekretariat för selektivt fiske för 38-miljoner-satsningen. SLU:s sekretariat kommer nu genomföra en upphandling av projekten.

- Vi räknar med att projekten kan inledas senast 1 augusti och vi hoppas se resultat redan under 2015, säger Mats Svensson.

Läs mer om HaV:s arbete med att utveckla selektivt fiske

Länk till SLU:s sekretariat för selektivt fiske

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Mats Svensson, chef, enheten för forskning och miljömål, tfn 010 - 698 63 74,
mobil 72 - 717 24 31, e-post mats.svensson@havochvatten.se, Inger Dahgren, chef, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 60 20, mobil 070-624 03 15, e-post inger.dahlgren@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Inger Dahlgren

chef, enheten för fiskereglering tfn 010-698 60 20 Mobil: 070-624 03 15
Mats Svensson

Mats Svensson

chef, avdelningen för havsförvaltning 010 - 698 63 74

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden