Gå direkt till innehåll
HaV-satsning: Lättare hitta miljöprojekt i hav, sjöar och vattendrag

Pressmeddelande -

HaV-satsning: Lättare hitta miljöprojekt i hav, sjöar och vattendrag

Nu blir det enklare att se vilka miljöprojekt som är på gång i Vatten-Sverige.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har samlat information om projekt som finansierats från det så kallade havs- och vattenmiljöanslaget de senaste nio åren.

- Vi öppnar en ny söktjänst där vi vill visa exempel på olika miljöprojekt. Förhoppningsvis kan informationen både öka kunskapen och fungera som inspiration för andra i miljöarbetet, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Den nya söktjänsten, eller projektkatalogen, finns nu tillgänglig på HaV:s hemsida och är öppen för alla. I dagsläget finns information om cirka 470 projekt, av vilka 303 är projekt som fått bidrag från HaV och 167 är projekt som fått bidrag via Naturvårdsverket.

Det går antingen att söka projekt länsvis via kartan, via vår sorteringsfunktion eller i fritextrutan.

I nuläget omfattar katalogen ungefär 470 åtgärdsprojekt men den kommer löpande att uppdateras med ytterligare projekt. Målet är att redan i höst kunna visa upp bortåt tusen olika projekt för en bättre havs- och vattenmiljö.

- För första gången är det nu möjligt att söka information om havs- och vattenmiljöprojekt så här enkelt. Det är viktigt med öppenhet och insyn, inte minst för att kunna se hur skattepengar för miljöåtgärder används och vilken effekt dessa åtgärder får, säger Thomas Johansson, chef för enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

- Vi hoppas att projektkatalogen också kan uppmuntra fler länsstyrelser, kommuner, företag, föreningar, intresseorganisationer, högskolor och universitet till vidare miljöarbete.

Sedan 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för havs- och vattenmiljöanslaget (1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö).Tidigare ansvarade Naturvårdsverket för anslaget som då kallades havsmiljöanslaget. Anslaget är en av regeringens insatser för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag, att nå Sveriges havs- och vattenanknutna miljömål. Pengarna ska exempelvis användas till kalkning, restaurering av vattenmiljöer och lokala vattenvårdsprojekt. Storleken på anslaget har varierat över åren.

Årets anslag ligger på totalt 751 miljoner kronor. Av dess fördelas 400 miljoner kronor direkt till länsstyrelserna för åtgärdsarbete för havs- och vattenmiljön och arbete enligt förordningarna för vattenförvaltning, havsplanering, kalkning, fiskevård och LOVA. Dessutom får länsstyrelserna i år cirka 50 miljoner kronor för särskilda åtgärdsprojekt.

HaV:s projektkatalog innehåller inte någon fullständig redovisning av hur anslaget nyttjas utan är ett komplement till den återapportering av anslaget som HaV lämnar till regeringen varje år. Länsstyrelsernas åtgärdsarbete redovisas i huvudsak i databaserna VISS samt Åtgärder i vatten.

Sedan några år tillbaka har lokala vattenåtgärdsprojekt, så kallade LOVA projekt, varit en del av åtgärdsanslaget. Totalt har mer än 1 000 sådana LOVA-projekt startats.

- Vår ambition är att senare kunna informera om dessa i en liknande projektkatalog. Vi ser det som en bra möjlighet att förenkla för intresserade av att se, lära och utveckla miljöåtgärder i ett lokalt perspektiv, säger Thomas Johansson.

FAKTA HAVS- OCH VATTENMILJÖANSLAGET TOTALT  

  • 2016 - totalt 751 565 000 kronor
  • 2015 - totalt 686 565 000 kronor
  • 2014 - totalt 672 565 000 kronor
  • 2013 - totalt 502 565 000 kronor
  • 2012 - totalt 737 565 000 kronor
  • 2011- första halvåret totalt 295 249 000 kronor (Naturvårdsverket, NV), andra halvåret på totalt 283 500 000 kronor (Havs- och vattenmyndigheten, HaV)
  • 2010 - totalt 369 800 000 kronor (Havsmiljöanslaget)
  • 2009 - totalt 284 800 000 kronor
  • 2008 - totalt 100 000 000 kronor
  • 2007- totalt 38 500 000 kronor

Länk till projektkatalogen

Läs Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2015

Läs mer om HaV:s arbete med havs- och vattenmiljöanslaget

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Presskontakt

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg