Gå direkt till innehåll
HaV söker: Vem blir 2016 års vinnare av vattenmiljöpriset Sjöstjärnan?

Pressmeddelande -

HaV söker: Vem blir 2016 års vinnare av vattenmiljöpriset Sjöstjärnan?

I fjol gick priset Sjöstjärnan till Kävlingeåns vattenråd i Skåne. Vem eller vilka blir årets pristagare och får 50 000 kronor till vattenvårdsarbete?

-Vi vill uppmärksamma lokalt vattenvårdsarbete, särskilt insatser som bygger på samarbete och samverkan mellan olika intressen, säger Björn Sjöberg, avdelningschef för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Havs- och vattenmyndigheten,Lantbrukarnas riksförbund (LRF)ochSveriges kommuner och landsting (SKL)står bakom priset. Priset ärettnationellt vattenmiljöpris och delades ut för första gången i fjol då 80 förslag lämnades in.

-Vi hoppas självklart på lika stort intresse i år. Det här är ett viktigt pris som lyfter fram goda exempel på viktiga insatser för bättre vattenmiljö, säger Björn Sjöberg.

Fjolårets vinnare Kävlingeåns vattenråd är ett exempel på hur långsiktigt miljöarbete ger resultat. Totalt har tio kommuner samarbetat i projekt för att minska övergödningen, dels vid Kävlingeån och dels vid Höje å. Arbetet fortsätter och nu finns samarbetsavtal fram till år 2021. Även olika myndigheter och EU bidrar med pengar. Arbetet startades på 90-talet och hittills har det satsats mellan 140 och 150 miljoner kronor i Kävlingeåprojektet och cirka 50 miljoner i Höjeåprojektet.

- Så här borde alla kommuner arbeta med vattenvård, sa projektsamordnaren Jonas Johansson när han mottog priset i fjol vid Havs- och vattenforum i Göteborg.

Pristagare kan vara enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun. Priset delas ut till pågående eller avslutade insatser eller projekt som genomförts inom Sverige och som präglats av lokalt engagemang, god miljönytta, samarbete och samverkan mellan olika intressen.

Förutom pengarna får vinnaren hedersdiplom och möjlighet att berätta om sitt arbete på årets Havs- och vattenforum i Göteborg den 24–25 maj.

Alla som vill kan föreslå kandidater till priset. Gå in på Havs- och vattenmyndighetens hemsida och fyll i formuläret. Senast den 22 april behöver vi ha ditt förslag till vinnare.

Här kan du läsa mer om vattenmiljöpriset Sjöstjärnan

Läs mer om Kävlingeåns vattenråd i Hav & Vatten, nr3, 2015

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden