Gå direkt till innehåll
HaV stänger allt fiske i område i Skagerrak

Pressmeddelande -

HaV stänger allt fiske i område i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, stänger i natt för fiske i ett område i Skagerrak.

Stängningen gäller allt fiske av torsk, kolja, gråsej, vitling samt trålning efter räka.

Det är första gången en sådan här realtidsstängning görs i svenska vatten och skälet är att det finns stora mängder av ungfisk, så kallade juveniler, i det aktuella området, säger Karin Hermansson, chef för fiskerikontrollenheten på HaV.

Området i Skagerrak som nu stängs för fiske är 50 nautiska mil i kvadrat stort och ligger i höjd med Lysekils och Sotenäs kommun. Stängningen träder i kraft klockan 04.30 (UTC) den 8 mars och gäller till och med 29 mars klockan 23.59 (UTC), totalt 21 dagar.

-  Enligt EU:s kontrollförordning på fiskets område ska områden kunna stängas av tillfälligt för att skydda ungfisk av torsk, kolja, sej och vitling i Skagerrak och Nordsjön. Systemet trädde i kraft 1 september 2009, säger Karin Hermansson.

Upptäckten av stora mängder ungfisk i området gjordes när kustbevakningen i onsdags kväll kontrollerade ett fartyg.

-  Andelen ungfisk i fångsten överskred det tröskelvärde som anges i EU-förordningen. Även om det kanske inte rör sig om så stora mängder så rör det sig om väldigt många individer, säger Karin Hermansson.

-  ­Regleringen styrs helt av EU-förordningen, det är inte så att vi menar att just den här befälhavaren gjort något fel.

I dag beslutade Havs- och vattenmyndigheten därför om en realtidsstängning för fiske i området. Förbudet gäller och samtliga fartyg som fiskar i området.

Kontrollen av att förbudet verkligen efterlevs kommer bland annat att göras via satellitövervakning och genom kontroller av kustbevakningen till sjöss och med flyg.

-  Vi förstår att stängningen kan skapa olägenheter för de fartyg som har detta område för sitt huvudsakliga fiske. Men sett ur ett biologiskt perspektiv är det nödvändigt. Det ger juvenilerna en chans att växa till sig och leka.

Fotnot. UTC står för koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time) och är referens för exakta tidsangivelser världen över.

Länk till HaV:s beslut om realtidsstängning i Skagerrak

Länk till karta över området som stängs

Länk till latituder för området som stängs

Länk till EU-kommissionens förordning för realtidsstängning av vissa fisken i Nordsjön och Skagerrak

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Karin Hermansson, chef, fiskerikontrollenheten, tfn 010-698 60 22, e-post: karin.hermansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden