Gå direkt till innehåll
HaV stänger laxfiske i Östersjön - kvoten är uppfiskad

Pressmeddelande -

HaV stänger laxfiske i Östersjön - kvoten är uppfiskad

Den svenska kvoten för laxfiske i Östersjön, från Bottenhavet och söderut, bedöms nu vara uppfiskad.

Därför stänger Havs- och vattenmyndigheten, HaV, laxfisket i detta område från 1 augusti.

-  Den nationellt fastställda kvoten av lax för detta område är 8 400 laxar och merparten av den lax som fiskas här är odlad lax, säger Ingemar Berglund, chef på avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

Enligt beslut från EU får svenska yrkesfiskare fiska 30 465 laxar i Östersjön under 2013, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med 2012. Hav beslutade i våras att fördela denna kvot på vild och odlad lax och på olika havsområden. Målsättningen med fördelningen är att fisket i högre grad ska riktas mot odlad lax och att bestånden av vild lax ska skyddas och stärkas.

För ICES delområden 22-30 i Östersjön, det vill säga från Bälthavet och Öresund i söder till och med Bottenhavet i norr, sattes den nationella kvoten till 8 400 laxar.

HaV:s beslut att stänga laxfisket i området innebär också att det efter den 2 augusti är förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid. Sådan lax bör inte heller få saluhållas i första led efter den 3 augusti. 

Beslutet innebär att allt svenskt laxfiske i havet förutom det med handredskap är förbjudet. Enligt  7 § i fiskelagen (1993:787) avser handredskap spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar. Från och med den 1 augusti 2013 gäller också att vid dörj-, utter-, och trollingfiske i Östersjön är det förbjudet att landa lax som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt. Den som fångar sådan, icke fenklippt, fisk ska genast släppa ut den i vattnet.

Fisket av odlad lax (fettfeneklippt lax) i Bottenviken får däremot fortsätta i fredningsområdet Ume älv och i vissa så kallade terminalfiskeområden.

Länk till föreskriften om stopp för laxfiske

Länk till föreskriften om särskilda bestämmelser för dörj-, trolling- och utterfiske i Östersjön


För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Ingemar Berglund, stf generaldirektör, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post ingemar.berglund@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden