Gå direkt till innehåll
HaV stödjer nytt Smögenprojekt för att återvinna plastskräp

Pressmeddelande -

HaV stödjer nytt Smögenprojekt för att återvinna plastskräp

Marint skräp är ett av de största miljöproblemen på västkusten. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger därför 200 000 kronor i bidrag till ett nytt projekt för att återvinna trålrester, plastbackar och annat skräp som flyter runt i havet.

- Idén är att yrkesfiskare hjälper till att samla in och sortera marint skräp för återvinning. Vi ser många fördelar med en sådan modell, säger Thomas Johansson på HaV.

Varje år flyter hundratals ton skräp i land vid Bohuskusten. Det är också vanligt att yrkesfiskare får marint skräp med upp i sina redskap. Skräpet kommer från passagerar- och lastfartyg, fiske, fritidsbåtar, turism och rekreation. Det förs också från städer via vindar, vattendrag och avloppsvatten.

- Nedskräpningen orsakar lidande för marina däggdjur, fåglar och fiskar, exempelvis äter var tredje havsfågel plast i tron att det är föda. Marint skräp orsakar också skador på fiskeredskap och fartyg, något som kostar de svenska västkustfiskarna cirka 10 miljoner kronor per år, säger Thomas Johansson, chef på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

HaV har tidigare i år gett pengar för att minska skräpet längs Bohuskusten, exempelvis till fler papperskorgar och städning av stränderna. HaV har också tidigare gett pengar till Marint centrum i Simrishamn och projektet ”Fishing for litter”.

- Nu ger vi 200 000 kronor för att hjälpa till och starta en modell för insamling och återvinning av marint skräp genom Smögens fiskauktion. I ett första steg omfattar projektet fyra hamnar, säger Thomas Johansson

I dag kan yrkesfiskare landa sina fångster i hamnarna Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad och Resö. Fångsten hämtas sedan upp av Smögens Fiskauktion AB. Men yrkesfiskare har i dag ingen möjlighet att slänga skräp i de fyra hamnarna.

Detta vill det kommunalägda bolaget Smögens Fiskauktion ändra på. Tanken är att skräp som inte är av plast ska hämtas upp och tas om hand av kommunernas vanliga renhållning. Plastskräpet kommer Smögens fiskauktion att hämta upp i samband med att fångster hämtas. Plasten ska sedan sorteras och målet är att så mycket som möjligt ska återvinnas.

Förutom 200 000 kronor från HaV så satsar Smögens fiskauktion 100 000 kronor själva för att starta verksamheten. En del av pengarna kommer att gå till att informera yrkesfiskare och hamnpersonal om riskerna med marint skräp.

Länk till beslutet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden