Gå direkt till innehåll
HaV utlyser 3,5 miljoner till projekt för bättre små avlopp

Pressmeddelande -

HaV utlyser 3,5 miljoner till projekt för bättre små avlopp

I fjol lämnade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, förslag till regeringen om insatser för att minska utsläppen från små avlopp. Nu utlyser HaV 3,5 miljoner kronor till projekt som kan skynda på utvecklingen.

 -I samband med regeringsuppdraget fick vi in flera förslag på intressanta projekt som vi nu vill ta tillvara genom denna möjlighet att söka medel för. Det riktar sig främst till universitet, organisationer, kommuner och länsstyrelser, säger Åsa Gunnarsson på HaV.

HaV har sedan juni 2011 ansvar för tillsynsvägledning för små avlopp. Idag finns ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som bidrar med nästan lika mycket övergödande ämnen som de större reningsverken gör tillsammans. Gamla och bristfälliga avlopp orsakar miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. I december 2012 fick HaV i uppdrag av regeringen att i samarbete med Boverket se över regleringen och ta fram styrmedel för att öka åtgärdstakten av bristande små avloppsanläggningar. Ny lagstiftning och effektiv tillsyn är två förslag som fanns med i den rapport som HaV överlämnade till regeringen i september 2013.

En slutsats från regeringsuppdraget, är att små avloppsanläggningarna är en relativt stor källa till utsläpp av övergödande ämnen och risk för smittspridning samt att åtgärdstakten  är alldeles för låg, säger Åsa Gunnarsson, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn.

Målet är att de 3,5 miljonerna ska användas för att öka kunskapen om miljö- och hälsorisker från små avloppsanläggningar och bidra till utvecklingen av metoder för att minska dessa risker. Utlysningen riktar sig främst till universitet, organisationer kommuner, och länsstyrelser. Fastighetsägare kan inte söka bidrag för att förbättra eller anlägga nya avloppsanläggningar

-  Vi vill gärna ha in projekt som resulterar i utveckling av metoder som underlättar kommunernas bedömningar vid prövning och tillsyn. Eller projekt som rör utvärdering och jämförelse av olika reningstekniker avseende reningsresultat, möjlighet till kretslopp, robusthet och användarvänlighet, säger Åsa Gunnarsson.

Intresseanmälan ska vara inlämnad senast den 11 april 2014 och de utvalda ansökningarna kommer att publiceras på HaV:s hemsida i slutet av april  2014.

Här kan du läsa mer om utlysningen

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete för att minska utsläppen från små avlopp

Länk till rapporten ”Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Åsa Gunnarsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 60 35, mobil 076-538 60 35, e-post asa.gunnarsson@havochvatten.se, Margareta Lundin Unger, utredare, enheten för miljöprövning och miljötilllsyn, tfn 010-698 61 21, mobi 0765-38 61 21, e-post margareta.lundin-unger@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Margareta Lundin Unger

utredare, tillsynsvägledning och miljöbalksprövning 010-698 61 21

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden