Gå direkt till innehåll
HaV utreder nytt system för fördelning av fiskemöjligheter

Pressmeddelande -

HaV utreder nytt system för fördelning av fiskemöjligheter

Från och med 1 januari 2016 införs landningsskyldighet i Västerhavet för fiske av kvoterade arter som exempelvis räka, kräfta, torsk och rödspätta. Det innebär att alla fångster av dessa arter ska redovisas, landas och avräknas från tilldelad kvot.

- Vi står inför en väldigt stor förändring och måste nu se över systemet med hur vi fördelar fiskemöjligheter, säger Patrik Persson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Landningsskyldigheten är en viktig del i EU:s gemensamma fiskeripolitik. Syftet är att den ska minimera utkast, oönskade fångster och leda till ett mer selektivt fiske.

- Vi ser flera svårigheter med att kombinera landningsskyldigheten med vårt nuvarande system att fördela fiskemöjligheter, exempelvis de vecko- och månadsransoner vi har för fisket i Västerhavet, säger Patrik Persson, chef på tillståndsenheten på HaV.

Landningsskyldigheten införs stegvis från 1 januari 2016 – 2019 i det demer­­sala fisket (skaldjur och bottelevande fisk) i Västerhavet, det vill säga Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. I Östersjön omfattar landningsskyldigheten sedan 1 januari i år fiske efter sill, skarpsill, lax och torsk.

I det pelagiska fisket (sill, skarpsill och makrill) och vid fiske efter lax omfattar landningsskyldigheten även bifångster av andra kvoterade arter från och med 1 januari I år.

HaV fördelar i dag fiskemöjligheter med fångstbegränsningar per vecka eller månad (ransoner) för flera arter i Västerhavet. HaV menar att detta system inte är förenligt med landningsskyldigheten. Fördelningen av fiskemöjligheter måste också ta hänsyn till kvoterade arter som fås som avsiktlig eller oavsiktlig fångst i flera olika redskap.

- Om en nationell kvot av en art tar slut tidigt kan det bli så att redskap som fångar den aktuella arten stoppas under resten av året. Ett sådant stopp skulle drabba stora delar av det svenska fisket på västkusten. Ett fördelningssystem bör utformas så att kollektiva redskapsstopp undviks, säger Patrik Persson.

HaV kommer därför att utreda om individuellt tilldelade fiskemöjligheter - med möjlighet till tillfällig överlåtbarhet under året - går att förena med landningsskyldigheten. Ett sådant system måste utformas för att på bästa sätt ta hänsyn till de mål och intressen som finns, exempelvis värnandet om ett småskaligt kustnära fiske.

- Utformningen av ett nytt fördelningssystem sker i samråd med näring och intressenter. Beslut kommer att tas under 2016 och systemet ska införas 2017, säger Patrik Persson.

Här kan du läsa HaV:s inriktningsskrivelse gällande fördelning av fiskemöjligheter under en landningsskyldighet.

För mer information kontakta:

Patrik Persson, chef, tillståndsenheten, tfn 010-698 61 56, mobil 070-347 03 36, e-post patrik.persson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Patrik Persson

chef, tillståndsenheten Tel: 010-698 61 56

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden