Gå direkt till innehåll
HaV välkomnar ny strategi för hållbar vattenpolitik

Pressmeddelande -

HaV välkomnar ny strategi för hållbar vattenpolitik

-Det är glädjande att kunna konstatera att arbetet med en ny strategi för vattenpolitiken nu kan starta. Uppdraget till Miljömålsberedningen blir sammanhållande för hela vattenområdet. Den samlade ansatsen, som omfattar både söt- och saltvatten, är nödvändig för att insatserna ska ge hållbara resultat, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med underlag till beslutet. I ett regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten redovisade i somras, identifierade myndigheten områden som behöver samordnas för att regeringens miljömål ska kunna nås.

-Det framtida arbetet ställer krav på gott och nära samarbete mellan ansvariga myndigheter och aktörer. Vi är naturligtvis beredda att bidra, säger Björn Risinger.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden