Gå direkt till innehåll
HaV välkomnar utredning om fartyg

Pressmeddelande -

HaV välkomnar utredning om fartyg

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, välkomnar regeringens beslut att utreda statens behov av forsknings- och undersökningsfartyg.

- Det är ett viktigt första steg för att säkra miljöövervakningen, vilket är grunden i arbetet med att värna om framtidens havsmiljöer. Inte bara för Sverige utan även för våra grannländer, säger generaldirektör Björn Risinger.

Undersökningsfartyget Argos stängdes av Fiskeriverket i februari 2011 sedan det konstaterats att det fanns asbest ombord. Fartyget ligger sedan dess vid kaj. När Fiskeriverket lades ner i förra sommaren övertog HaV ägarskapet. I november togs beslut om att skrota Argos.

Sedan dess har HaV samarbetat med Kustbevakningen, Sjöfartsverket och med närliggande länders havsmyndigheter för att hitta lösningar för arbetet att samla in viktiga data från havsmiljön. För att lösa det akuta behovet har HaV bland annat fått hyra in danska forskningsfartyget Dana för fiskeriundersökningar och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har fått använda sig av Kustbevakningens KBV001 för övervakning av havsmiljön.

I regeringens uppdrag till Sjöfartsverket ingår att undersöka hur statens fartygsresurser ska kunna användas mer effektivt.

- I brist på undersökningsfartyg har vissa planerade undersökningar i kust och hav fått ställas in. Inför nästa år kvarstår problemen men med regeringens beslut hoppas vi på en långsiktig lösning som garanterar tillgängliga fartyg för alla utförare av datainsamling, miljöövervakning och forskning i Sverige, säger Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen på HaV.

- Vi hoppas att tydlighet kring redarfrågan och bättre samarbetet mellan myndigheter ska leda till att nya och befintliga fartyg utnyttjas på ett bättre sätt framöver.

Redan 2008 konstaterade havsmiljöutredningen i betänkandet ”En utvecklad havsmiljöförvaltning” att det finns ett stort behov av väl fungerande undersöknings- och forskningsfartyg i Sverige. Och att den dåvarande flottan behövde förnyas.

I mars i år konstaterade Sjöfartsverket att behovet av ett nytt, gemensamt undersöknings- och forskningsfartyg är akut. Inte minst med tanke på att införandet av EU:s havsmiljödirektiv kommer att öka behovet av miljöövervakning till havs.

Provtagningar och andra mätningar av miljösituationen i öppet hav måste ske regelbundet, helst en gång i månaden och under alla årstider. Analyserna ger resultat om hur miljön utvecklas på lång sikt och ger underlag för att kunna sätta in åtgärder om så behövs.

- Tack vare fartygsexpeditionerna kan vi följa långsiktiga förändringar av havets flora och fauna över flera decennier för att spåra effekter av mänsklig påverkan. Vi undersöker exempelvis tillståndet hos fiskbestånden och registrerar algblomningar och syrgasbrist i havet. Våra insamlade data stödjer också andra viktiga samhällstjänster som sjöräddning och oljebekämpning till sjöss, säger Sverker Evans, utredare på enheten för miljöövervakning och datainsamling på HaV.

- Kunskapen ger Sverige och våra grannländer underlag för att kunna ta beslut om förvaltning och åtgärder för att exempelvis minska övergödningen av havsmiljön.

Uppdraget till Sjöfartsverket ska ske i samråd med de myndigheter som är i behov av fartygsresurser för forsknings- och undersökningsverksamhet; Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt universiteten i Stockholm, Göteborg och Umeå. Uppdraget ska redovisas senast 15 december.

Länk till regeringsuppdraget

Länk till sjöfartsverkets pressmeddelande

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se, Anna Jöborn, chef, kunskapsavdelningen, tfn 010-698 60 06, mobil 072-208 31 92, e-post anna.joborn@havochvatten.se, Sverker Evans, utredare, enheten för miljövervakning och datainsamling, tfn 010-698 61 58, mobil 072-227 09 33, e-post sverker.evans@havochvatten.se

 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men ange alltid källan.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden