Gå direkt till innehåll
HaV vill se importstopp för levande amerikansk hummer

Pressmeddelande -

HaV vill se importstopp för levande amerikansk hummer

Skydda vår inhemska hummer och bevara den biologiska mångfalden. Det är anledningarna till att Havs- och vattenmyndigheten vill införa ett importförbud på levande amerikansk hummer. I ett yttrande till Miljödepartementet bedömer myndigheten att fördelarna med ett förbud är långt mycket större än nackdelarna.

Varje år importeras cirka 200-300 ton amerikansk hummer levande till Sverige, för att gå vidare till konsumtion. Importen medför risker för den biologiska mångfalden.

-  Det finns vissa risker att amerikansk hummer tar över ekosystem eller sprider smitta, exempelvis genom bakteriesjukdomar i sitt skal. I båda fallen hotas vår inhemska, europeiska hummer och kan trängas undan, säger Susanne Viker, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

I går skickade Havs- och vattenmyndigheten iväg ett yttrande till Miljödepartementet, där man beskriver följderna av ett importstopp.

- Vi bedömer att de ekonomiska konsekvenserna av ett importstopp inte borde vara så ekonomiskt belastande. Inte minst med tanke på att man fortfarande kommer att kunna importera kokt hummer. Vi vill inte missunna folk att äta amerikansk hummer, men man kanske inte behöver se den levande först, säger Susanne Viker.

Amerikansk hummer är bedömd som ”invasiv” av ett flertal expertorganisationer. Det innebär att den kan innebära problem för den biologiska mångfalden utanför sitt naturliga spridningsområde. Ett importstopp ligger i linje med konventionen för biologisk mångfald, CBD.

Ett problem med importen är att den medför en utökad risk för att humrarna läggs ut i kassar eller lådor i vattnet, trots att det är förbjudet. Enstaka exemplar som har hittats på svenska västkusten, men framför allt i Norge, bekräftar misstankarna.

Skulle den amerikanska hummern etableras i svenska vatten står inte bara ekologi utan även stora pengar på spel.

- Det går att dra en parallell till den inhemska flodkräftan. Varje år måste vi lägga stora summor pengar på insatser och informationskampanjer för att skydda den. Så det finns såväl biologiska som ekonomiska argument för ett förbud, säger Susanne Viker.

Läs Havs- och vattenmyndighetens yttrande

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Susanne Viker, utredare, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 073-089 79 67   
Fredrik Nordwall, enhetschef, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 076-125 40 50

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden