Gå direkt till innehåll
Havs- och vattenfrågor viktiga på miljömöte i Genève

Pressmeddelande -

Havs- och vattenfrågor viktiga på miljömöte i Genève

Denna vecka hålls toppmöte i den internationella gruppen GEO (Group on Earth Observations) i Genève. Gruppen arbetar med samordning av miljödata.

Några av de frågor som står i fokus på mötet är hur klimatförändringar påverkar havs- och vattenmiljöer.

Klimatförändringen ställer världssamfundet inför stora utmaningar. Vi kommer exempelvis att behöva hantera situationer med för mycket, för lite och för dåligt vatten, säger Thomas Klein på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Han ingår i den delegation, ledd av SMHI:s generaldirektör Lena Häll Eriksson, som representerar Sverige vid toppmötet. I delegationen ingår även representanter från Rymdstyrelsen och Kungliga tekniska Högskolan, KTH.

Vid mötet som pågår 15 – 17 januari samlas företrädare för 90 nationer och 60 internationella organisationer. Målet är att komma överens om ett nytt tioårigt samarbete för ett ökat internationellt utbyte av miljödata, öppet och utan kostnad eller andra hinder.

Sverige har ända sedan första början varit fullvärdig medlem i GEO och stött samordningen av miljödata med ekonomiska resurser och genom svenska experters arbete. Sverige verkar för att alla världens länder kan bidra till och dra nytta av insamlade data om jordens miljötillstånd mellan varandra, fritt och öppet utan kostnad eller andra hinder.

-  Arbetet med öppna miljödata har gått framåt i Sverige, EU och internationellt. Allt fler organisationer gör sina data tillgängliga direkt över nätet och så gör också vi på Havs- och vattenmyndigheten, säger Thomas Klein.

Havet är en viktig del av klimatsystemet och påverkas av människans utsläpp av växthusgaser. Havs- och vattenfrågor fick också mycket uppmärksamhet i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC. Bland annat slås där fast att atmosfären och världshaven har värmts upp, snö- och istäcket har minskat, havsvattenståndet har stigit och koncentrationen av växthusgaser har ökat. Enligt IPCC ligger de atmosfäriska koncentrationerna av koldioxid, metan och lustgas på de högsta nivåerna på åtminstone 800 000 år.

-  FN:s klimatpanel konstaterar att havet har tagit upp 30 procent av de av människan ursakade koldioxidutsläppen vilket har lett till havsförsurning. På GEO-mötet i Genève är också försurningen av våra hav en av de frågor som sätts i fokus, säger Thomas Klein.

-  Dricksvattenförsörjningen är en annan viktig fråga, inte bara för Sverige utan även internationellt. I många utvecklingsländer saknar människor fortfarande tillgång till rent vatten. Klimatförändringen kan också förvärra torkan i redan torra områden.

GEO, bildades 2003, med uppgift att bygga upp ett globalt system av jordobservationssystem, GEOSS.  Ett konkret resultat av samarbetet är att en stor mängd värdefulla miljödata tillgängliggörs för användare från hela världen genom en modern dataportal

Länk till öppna miljödata på HaV

Läs mer om GEO-mötet i SMHI:s pressmeddelande

Länk till GEO:s hemsida

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Thomas Klein, utredare, enheten för forskning och miljömål, Tel: 010-698 60 49, Mobil: 076-538 60 49, E-post: thomas.klein@havochvatten.se

 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden