Gå direkt till innehåll
Havs- och vattenmyndigheten i Almedalen 2019

Pressmeddelande -

Havs- och vattenmyndigheten i Almedalen 2019

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är på plats under Almedalsveckan för att diskutera havs- och vattenförvaltning mot det hållbara samhället. Det blir spännande diskussioner kring vattenresurser, vattenbrist och vattenkraft. Fokus ligger även på havens nyttjande genom havsplanering och hur klimatförändringar hanteras, liksom Östersjölaxens hälsa. Vi presenterar idéprojektet Tre skärgårdar och resonerar om haven och global fattigdomsbekämpning.

– Ett tips är att starta din Almedalsvecka i Länsstyrelsens trädgård med oss på HaV. Här bjuder vi på frukostmingel och spännande paneldiskussioner. Vi arrangerar fyra högaktuella programpunkter och det är många intressanta personer och organisationer som medverkar i våra paneler under måndag förmiddag, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

Paneldiskussioner i Länsstyrelsens trädgård
Vi inleder måndagen med att fokusera på Laxens år. Det blir en spännande diskussion mellan universitet, myndigheter och intresseorganisationer om alla de utmaningarna som finns för forskning, rådgivning och förvaltning av Östersjölaxen. Efter det presenterar HaV det nya idéprojektet Tre skärgårdar.

– Tre skärgårdar är ett nytt innovativt projekt där vi kommer att titta mer på Stockholms- Ålands och Åbolands skärgårdar. Skärgårdarna i Östersjöregionen är områden med höga känsliga naturvärden, samtidigt finns det ett tryck på exploatering från turism och sjöfart. För en hållbar tillväxt krävs nya arbetssätt och innovation, säger Jakob Granit. 

Hållbar vattenresursförvaltning
De senaste åren har vattenbrist uppstått under vissa perioder i olika områden. Det har inneburit att vattnet inte räckt till för samhällets alla olika behov. Problemen förväntas öka ytterligare i samband med pågående klimatförändring. Mot denna bakgrund ställer vi frågan om det behövs en nationell plan med mål och strategier som beaktar samhällets samlade vattenresursbehov, nu och i framtiden.

Förmiddagen avslutas med ett samtal kring den kommande miljöprövningen av vattenkraften. HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät fick i januari 2019 i uppdrag från regeringen att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraften, som samtidigt säkerställer effekt och reglerkraft för att nå målet 100 procent förnybar elproduktion 2040. Förslaget har under våren varit ute på remiss.

– Här ger vi en kort bakgrund till hur planen arbetats fram och vilka frågor som kommit upp under remissperioden. Landshövdingarna Anders Danielsson och Minoo Akhtarzand deltar i samtalet tillsammans med oss som tagit fram planen, fortsätter Jakob Granit. 

Häng med och rädda haven
Måndagens program fortsätter med ett seminarium på Sverige i Världen. Det är många i Sverige som på olika sätt arbetar med havet. Tack vare Agenda 2030 och Sveriges engagemang för att nå havsmålet har allt fler aktörer uppmärksammat att deras verksamhet är en del av havsmiljöarbetet. Många vill vara med och bidra, men vet inte riktigt hur eller tillsammans med vem.

– HaV och Sida vill ta till vara på det breda engagemang som finns i Sverige. Men vi ser att det saknas en mötesplats för att kunna skapa de synergier som behövs för att växla upp arbetet. Vi vill därför lansera idén om en plattform för att samla svenska aktörer. Aktörer som på olika sätt bidrar till en förbättrad havsmiljö i utvecklingsländer, och som skapar möjligheter till utveckling för människor som lever i fattigdom.

Klimatförändringar och marina ekosystem
Under tisdagen pratar vi vidare om varför laxen mår dåligt och hur vi går vidare för att få ett hållbart bestånd. På Björkanderska magasinet diskuterar vi den globala klimatförändringen som kommer att påverka haven och de marina ekosystemen under en lång tid framöver. En diskussion om hur vi tar hänsyn till klimatförändringar i havsplaneringen och i havsmiljöförvaltningen, samt hur vi kan arbeta med att främja en ekosystembaserad förvaltning av de svenska haven. 

– Vi har ett intressant program med högaktuella frågor som bidrar till den offentliga debatten om det hållbara samhället. Du möter även flera av oss på HaV på andra arenor och andras seminarier under veckan. Dessa handlar om vattenkraften ur olika synvinklar, biomarina näringar, Östersjötorsken och vattenförvaltningen för att nämna några, avslutar Jakob Granit. 

Program
Läs hela programmet på havochvatten.se/almedalen 

Länsstyrelsens trädgård, 1 juli, 8.30-11.30 
08:45 - 09:30 
Östersjölaxens framtid – en utmaning för forskning, rådgivning och förvaltning

09:30 - 10:15 
Människan, fisken och framtiden - det nya hållbara skärgårdslivet

10:15 - 11:00 
Vattenbrist och torka – vi behöver hållbar vattenresursförvaltning

11:00 - 11:30 
Moderna miljövillkor för svensk vattenkraft - vattenmiljö och vattenkraft i balans

Sverige i Världen, 1 juli
12:00 - 12:45
Häng med och rädda haven 

Björkanderska magasinet, 2 juli 
08:00 - 09:30 
Effekter av klimatförändring i haven - hur kan vi främja en ekosystembaserad förvaltning

Fenomenalen, 2 juli 
10.00-10.45
Varför mår laxen dåligt – och vad kan vi göra åt det?

Till Almedalsprogrammet 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaV:s arbete beskrivs. Bilden får användas ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering ska namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden