Gå direkt till innehåll
Havs- och vattenmyndigheten i Almedalen

Pressmeddelande -

Havs- och vattenmyndigheten i Almedalen

HaV är på plats under Almedalsveckan för att diskutera vattenresursen och dess förvaltning som en strategisk resurs för samhälle och ekosystem. Fokus ligger även på havsplanering och hur vi planerar för ytterligare elproduktion till havs för den blågröna samhällsomställningen. Hållbart nyttjande av havets resurser om sillfisket i Östersjön är också ett viktigt ämne.

– Ett tips är att starta din Almedalsvecka i Länsstyrelsens trädgård med oss på HaV. Här bjuder vi på frukostmingel och spännande paneldiskussioner. Vi arrangerar tre högaktuella programpunkter och det är många intressanta personer och organisationer som medverkar i våra paneler under måndag förmiddag, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

Paneldiskussioner i Länsstyrelsens trädgård
Vi inleder måndagen med att fokusera på förvaltningen av vattenresurser som en strategisk resurs för samhälle och ekosystem. Det blir en spännande diskussion mellan bransch, myndigheter och politiker om nationella mål som behöver brytas ned på regional och lokal nivå och resultera i en planering som stödjer hållbar samhällsutveckling i alla dimensioner och restaurering av våra vattendrag. Det breda synsättet på hållbar vattenresursförvaltning bygger på en samhällsdialog  som HaV nyligen sammanfattat och publicerat. 

Därefter är fokus på havsplanering och elproduktion till havs. Den 10 februari 2022 fick Havs- och vattenmyndigheten och flera andra myndigheter uppdrag av regeringen för att uppdatera havsplanerna med fler eller ändrade områden för energiutvinning. Havsplanerna ska möjliggöra energiutvinning till havs med ytterligare 90 terawattimmar årlig elproduktion från havsbaserad vindkraft.

– Med anledning av det omfattande uppdraget bjuder HaV in till ett seminarium i Almedalen på temat havsplanering och havsbaserad vindkraft. Vad är det vi planerar för? Vilken teknisk utveckling har skett av den havsbaserade vindkraften? Vilka djup kan den placeras på? Finns det möjlighet att lagra energin och reglera kraften när det inte blåser? Hur gör myndigheterna tillsammans för att nå målet i uppdraget? är några av frågeställningarna vi kommer att ta upp, säger Jakob Granit.

Hållbart nyttjande av havets fiskresurser
Vi nyttjar havet för olika syften. Rekreation, sjötransporter, energi, fiske med mera. Hur dessa intressen ska samsas planeras för i havsplaneringen, men hur gör vi för fisket?

– Det finns ett småskaligt kustfiske efter sill/strömming längs våra kuster. Detta bidrar till levande kustsamhällen och lokala råvaror, men är inte ett stort bidrag till Sveriges ekonomi. Vi har också ett storskaligt pelagiskt fiske efter sill/strömming och skarpsill i Östersjöns utsjö med god lönsamhet. Här går den största delen av fångsten till foderproduktion och på så sätt bidrar till livsmedelsförsörjningen. I denna panel diskuterar vi hur vi kan balansera dessa två olika områden för bästa hållbarhet att bidra till en hållbar blå ekonomi och restaurering av havens ekosystemtjänster. 

Bekämpa fattigdom och klimatkris globalt
Måndagens program fortsätter med en paneldiskussion på Sida:s scen Sverige i Världen. Medan EU kämpar för att slita sig loss från Rysslands fossila bojor slår klimatkrisen allt hårdare mot Östafrikas länder, också allt mer uppbundna i stormakternas investeringar.

– Frågan är hur svenska företag och myndigheter kan bekämpa fattigdom och klimatkris tillsammans med länderna och främja demokrati, jämställdhet och rättvisa i Östafrika. Kan en fysisk planering få fram förnybar energi och affärsmöjligheter nog för att frigöra fattiga människor från både fossilberoenden och fattigdom i alla dess former? Svenskt entreprenörskap, innovationer och offentlig styrning, ideell sektor och engagemang – allt och alla behövs i en omvärld som är fortsatt starkt ihopkopplad, säger Jakob.

Hållbar sjöfart, fartyg och kemikalier
Vi pratar också om fartyg och kemikalier. Fartygsutsläpp av nya biobränslen, vegetabiliska oljor och andra kemikalier skadar sjöfåglar lika mycket som fossila oljor.

– Reglerna för fossila oljor är betydligt strängare än för vegetabiliska oljor och andra kemikalier, fast skadan kan vara lika stor. Behöver reglerna för tankrengöring ändras? Seminariet ger en lägesöversikt av hur det ser ut i våra svenska vatten. Panelen diskuterar hur fartygen kan undvika att släppa ut farliga lastrester i havet, vilka myndigheter och aktörsgrupper som är inblandade och vilka regeländringar som behövs, säger avdelningschef Mats Svensson.

  – Vi har ett intressant program med högaktuella och viktiga frågor som bidrar till den offentliga debatten om det hållbara samhället, hur vi hanterar klimatkrisen och hur vi säkerställer biologisk mångfald. Du möter även flera av oss på HaV på andra arenor och andras seminarier under veckan, avslutar Jakob Granit.

  Program
  Länsstyrelsens trädgård 4 juli, 9.00-12.00

  9.00-9.05 Inledning, Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten
  9.05-9.50 Vatten - en strategisk resurs för samhälle och ekosystem
  10.00-10.45. Hur planerar vi för ytterligare elproduktion till havs?
  11.00-11.45 Hållbart nyttjande av havets resurser – sillfisket i Östersjön
  Hela programmet streamas.
   Se live eller i efterhand. 

  Sidas scen – Sverige i Världen 4 juli, 14.00-14.45

  Fossila bojor, förnybar frigörelse – företagande mot fattigdom i Afrikas blå ekonomi.
  Programpunkten streamas. Se live eller i efterhand.

  Se hela programmet 

  Ämnen

  Kategorier


  Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

  Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

  Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

  Kontakter

  Staffan Ljung

  Staffan Ljung

  Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

  Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

  Gullbergs Strandgata 15
  404 39 Göteborg
  Sweden