Gå direkt till innehåll
Havs- och vattenmyndigheten kartlägger båtbottentvättar

Pressmeddelande -

Havs- och vattenmyndigheten kartlägger båtbottentvättar

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att kartlägga de tvättalternativ som finns för fritidsbåtar idag, och att utreda vilken miljöpåverkan de har. Målet med arbetet är att skapa nationella riktlinjer för hur båtbottentvättarna ska fungera och hur utsläppen från dem ska hanteras.

Båtar i havet får efter en tid bottnen täckt av alger, havstulpaner och annan påväxt. Det bildar ett skikt som försämrar båtens köregenskaper och ökar bränsleförbrukningen.

Traditionellt har båtägare använt sig av giftiga båtbottenfärger för att slippa problemet, men gifterna skapar nya problem eftersom de skadar livet i havet.

– Det är en prioriterad fråga att få bort de giftiga bottenfärgerna, men vi vet att det är svårt. Det säger Janna Ekholm, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Ett led i det arbetet är att se till att det finns tvättanläggningar för fritidsbåtar, som fungerar miljövänligt och som är praktiska och tillgängliga för båtägarna.

Idag finns inga rikstäckande regler för hur sådana här tvättar ska se ut, var de ska finnas eller hur man ska ta hand om utsläppen från dem.

Arbetet med att kartlägga de olika tvättmetoderna har påbörjats genom en inventering där landets kommuner blivit ombedda att beskriva var i kommunen spolplattor, borsttvättar och tvättar på land finns.

– Nu vill vi veta vad folk tycker. Vi vill identifiera problemen och hitta lösningar, säger Janna Ekholm.

Nästa steg är därför att hålla dialogmöten med alla som är intresserade av frågan. Två möten ska hållas, ett i Stockholm och ett i Göteborg, den 28 november respektive 2 december, med representanter för kommuner, myndigheter, båtbranschen, miljöorganisationer med flera.

Där deltar också forskare från Stockholms och Göteborgs universitet som berättar om projekt där man studerat miljöeffekter av båttvättarna och av olika kemikalier.

För mer information om uppdraget och dialogmötena:
Janna Ekholm, utredare, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010–698 61 31

Mer om inbjudan till dialogmöten:
http://www.havochvatten.se/Inbjudan-dialogmöte

Foto: Håll Sverige Rent

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden