Gå direkt till innehåll
HM Konungen lyfte fram ett hållbart fiske

Pressmeddelande -

HM Konungen lyfte fram ett hållbart fiske

HM Konungen besökte under onsdagen Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Han fick bland annat en presentation av hur de svenska laxstammarna mår och HaV:s arbete med att förbereda en ny svensk havsplanering.

Representanter för Sportfiskarna, Sveriges Fiskares Riksförbund, Världsnaturfonden och länsstyrelsen i Västra Götaland deltog också under det dagslånga besöket.

HM Konungen anlände till Havs- och vattenmyndighetens huvudkontor ”Pagoden” i Göteborg  vid 10-tiden på förmiddagen i sällskap med landshövding Lars Bäckström. De togs emot av ställföreträdande generaldirektör Ingemar Berglund och stabschef Maria Hellsten. Flera journalister var också på plats.

Efter en kort rundvandring i lokalerna träffade HM Konungen HaV:s ledningsgrupp och fick en kort presentation av myndighetens tre fokusområden; biologisk mångfald i rinnande vatten, övergödningen av Östersjön och hållbart fiske.

Efteråt svarade HM Konungen på pressens frågor, bland annat varför han själv uttryckt en önskan om att besöka HaV.

-  Ett hållbart fiske är viktigt och frågan blir mer och mer aktuell. Det finns flera utmaningar som rör miljön i våra hav och sjöar, både sådana som vi i dag känner till och sådana som kan tillkomma, svarade HM Konungen.

HM Konungen har mycket länge varit intresserad av sportfiske och fick även frågan om hur han tror att detta kan utvecklas .

- Sportfisket går att utveckla i Sverige och rätt skött tror jag att det kan bli en stor turistnäring, ungefär som det blivit i Skottland, svarade HM Konungen.

Lunchen åts i havs- och vattenmyndighetens lokaler och HM Konungen bjöds på lättrimmad torskrygg serverad med brynt smör, mandelpotatispuré samt nyriven pepparrot och parmaströssel från restaurang Kooperativet. Till dessert bjöds crème brulee med färska bär.

På eftermiddagen hölls två seminarium på temat ”Utmaningar i laxförvaltningen” och ”En ny fysisk planering av havsområdena”.

HaV:s Fredrik Nordwall och Håkan Carlstrand berättade bland annat om situationen för den svenska vildlaxen och hur den ska förvaltas i framtiden. Joakim Ollén och Anders Karlsson från organisationen Sportfiskarna deltog också i seminariet och förklarade att de bland annat vill restaurera lekområden och ta bort vandringshinder i älvarna. Henric Svenberg från Sveriges Fiskares Riksförbund, SFR, lyfte fram frågan om kompensationsodling av lax och menade att den bör få fortsätta.

Östersjön är starkt påverkat av människan och några problem som uppmärksammats särskilt under senare decennier är övergödning och miljögifter. Det är också ett av världens mest trafikerade hav.

HaV:s Berit Pettersson gav en bild av vilka intressen som i dag finns i Östersjön och behovet av en långsiktig havsplanering.

-  Vi behöver få den totala bilden för att se hur resurserna ska kunna fördelas på ett rättvist sätt och hur konflikter kan undvikas, sa Berit Pettersson och berättade bland annat om försök till havsplanering i Bottenhavet som gjorts mellan Sverige och Finland.

Åsa Andersson från Världsnaturfonden, WWF, berättade om deras arbete för att rädda Östersjön. Ingela Isaksson från länsstyrelsen i Västra Götaland berättade om projektet ”Hav möter land” som samlar 26 organisationer i Sverige, Norge och Danmark och syftar till att få ett långsiktigt hållbart nyttjande av Kattegatts och Skagerraks havs- och kustområden.

Länk till artikel i Göteborgs-Posten

Länk till artikel i GT

Länk till projektet Hav möter Land

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Maria Hellsten, stabschef, tfn 010-698 60 02, mobil 070-262 69 76, e-post maria.hellsten@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss. Foto: Kat Singer.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden