Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Kvinnor, unga och invandrare deltar sällan i de processer som styr mycket av svensk miljöförvaltning.

Det slår miljövetaren Linn Rabe fast i en avhandling om samråd kring bildandet av två marina skyddsområden.

- Det är viktigt att ge olika aktörer en möjlighet att förstå och göra sig hörda. Levande deltagande ger levande hav, säger hon till tidningen Hav & Vatten.

Linn Rabe har i många år intresserat sig för deltagandeprocesser och miljödemokrati, både i Sverige och utomlands. I sin avhandling ”Participation and Legitimacy: Actor Involvement for Nature Conservation” studerar hon bildandet av två marina skyddsområden - Gräsö i Uppsala län och St Anna-Missjö i Östergötlands län – som båda prioriterats av Östersjökonventionen, Helcom, för skydd av Östersjön.

- Den typiske lokale aktören är en medelålders till äldre man med svensk etnicitet som äger naturresurs eller jobbar med dessa frågor, säger Linn Rabe till Hav & Vatten.

Linn Rabe mötte ett starkt engagemang för skärgårdens naturvärden både hos myndigheter och lokala aktörer. Konflikterna uppstod på grund av olika målbilder och olika förväntningar. Hon hoppas nu få igång en diskussion om hur deltagandeprocesser kan utvecklas.

Hon pekar bland annat på att språket ofta är vetenskapligt och tekniskt, något som kan vara svårt att förstå och upplevas som ett hinder för den som är ovan.

- I samrådsprocesser kring naturskydd används också ett vetenskapligt och tekniskt språk. Det kan vara svårt att förstå och upplevas som ett hinder för den som är ovan.

Läs hela intervjun med Linn Rabe i senaste numret av Hav & Vatten. Där får du även veta mer de nya vattenbruken med odling av alger, sjöpung och tång. Vi berättar om kommunerna Stenungsund, Göteborg och Ystad som satsar på organiskt alternativ till gummigranulat på fotbollsplaner. Årets vinnare av vattenpriset ”Sjöstjärnan”, Västerviks kommun, berättar om hur de lyckats skapa lokala kretslopp av näringsämnen från land till hav och sedan åter till land.

Du kan också läsa om försök att använda Sjöfartsverkets över 5 000 flytande sjömärken för att mäta yttemperatur på vattnet, vågor och strömmar. Ett projekt som görs i samarbete mellan SMHI, Sjöräddningssällskapet, Sjöfartsverket och Ericsson Garage.

Hav & Vatten ges ut av Havs- och vattenmyndigheten. Tidningen tar upp frågor som rör havs- och vattenmiljöer ur ett brett perspektiv och riktar sig till alla som intresserar sig för vattenfrågor. Den produceras i samarbete med tidningsföretaget Offside AB som bland annat ger ut tidningarna Offside, Filter och Hunger.

Hav & Vatten finns nu att ladda ner på vår hemsida

För mer information kontakta:

Lena Olsson, ansvarig utgivare Hav & Vatten, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 42, e-post lena.olsson@havochvatten.se, Marit Larsdotter, redaktör, tfn 031 - 711 98 89, mobil 0707-319889, e-post redaktion@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Anna Hartvig/Södertörns högskola

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden