Gå direkt till innehåll
Fotograf: Maja Kristin Nylander
Fotograf: Maja Kristin Nylander

Pressmeddelande -

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg

90 procent av 444 svenska EU-bad har god vattenkvalitet. Endast 1,1 procent har klassats som dåliga inför årets badsäsong.

- Antalet svenska EU-bad med utmärkt badvattenkvalitet har ökat med tio procentenheter jämfört med i fjol, från 289 till 333 stycken. Kommunerna blir också bättre på att ta vattenprover utifrån de regler som gäller, säger Linda Rydell på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I Sverige finns cirka 2 700 badplatser registrerade hos kommunerna. 444 av dessa är EU-bad. Här ställs krav på regelbunden kontroll, provtagning och tydliga skyltar som visar vilken klassificering badvattnet har. Klassificeringen baseras på data från kommunerna de senaste fyra åren och badplatserna kan få betyget ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig”. I vissa situationer ska kommunen avråda från bad.

Nu presenteras Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2017”.

- De allra flesta EU-baden i Sverige har god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2017 klassificeras badvattenkvaliteten som ”utmärkt”, ”bra” eller ”tillfredsställande” för 400 av Sveriges 444 EU-bad, vilket motsvarar 90,1 procent, säger Caroline Schönning på Folkhälsomyndigheten.

- Fem svenska EU-bad har fått klassificeringen ”dålig” badvattenkvalitet, vilket är fyra färre än förra året. För de här baden behövs utredningar om källor till föroreningar och möjliga åtgärder.

I fjol fanns för få prover för klassning på 53 badplatser, nu har antalet sjunkit till 35. För cirka nio procent av EU-baden, nytillkomna och otillräckligt provtagna, har klassificering inte varit möjlig.

Kommunerna ansvarar för kontroll och provtagning av EU-baden. Information som samlas in under en badsäsong rapporteras in till webbplatsen Badplatsen. Folkhälsomyndigheten sammanställer informationen och rapporterar den också vidare till EU på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Många av de övriga mindre baden kontrolleras också regelbundet av kommunerna.

När laboratorierna analyserar vattenproverna letar de efter två typer av bakterier, Escherichia coli (E. coli) och Intestinala enterokocker, som finns i människors och varmblodiga djurs tarmar.

- Bakterierna indikerar att vattnet kan ha förorenats av till exempel avlopp. Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i förhöjda halter i badvattnet, säger Caroline Schönning.

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats Badplatsen finns information om alla EU-bad. Här hittar du uppgifter om badvattnets klassificering, inför badsäsongen 2017 och för tidigare år, liksom aktuella resultat från kommunens kontroll av badvattnets kvalitet. Även EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån, EEA, gör en klassning av EU-baden i Sverige. Den svenska klassificeringen som syns på HaV:s hemsida är den som gäller för svenska bad.

- Klassificeringen och kartan över våra badplatser är en av de mest besökta sidorna på vår webbplats och väldigt uppskattad av allmänheten, säger Linda Rydell.

Badsäsongen i Sverige beror på vilket län badet ligger i, både hur lång den är och när den startar och slutar. Den sträcker sig mellan 21 juni och 20 augusti beroende på var i Sverige du bor.

Här kan du se vilken klassificering som din badplats har

Läs rapporten "Sveriges badvattenkvalitet - Inför badsäsongen 2017"

Läs mer om EU-bad, bland annat ”Frågor och svar”

För mer information kontakta

Linda Rydell, utredare, Havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 33, mobil 076-538 60 34, e-post linda.rydell@havochvatten.se

Caroline Schönning, Folkhälsomyndigheten, tfn 010- 205 24 49, e-post caroline.schonning@folkhalsomyndigheten.se

Mattias Haukland, Folkhälsomyndigheten, tfn 010-205 20 30, e-post mattias.haukland@folkhalsomyndigheten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden