Gå direkt till innehåll
Foto: Bodil Forsberg
Foto: Bodil Forsberg

Pressmeddelande -

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad har utmärkt vattenkvalitet

92 procent av de 441 svenska EU-baden har god vattenkvalitet. Endast ett svenskt EU-bad har klassificerats med dålig vattenkvalitet inför årets badsäsong.

- Allt fler svenska EU-bad har fått klassificeringen ”utmärkt” kvalitet på badvattnet, från 333 i fjol till 353 bad i år. Det är väldigt positivt och vi ser också att kommunerna arbetar aktivt med den här frågan, säger Ylva Engwall på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I Sverige finns cirka 2 700 badplatser registrerade hos kommunerna, 441 av dessa är EU-bad. Här ställs krav på regelbunden kontroll, provtagning och tydliga skyltar som visar vilken klassificering badvattnet har. Klassificeringen baseras på analysresultat från kommunerna de senaste fyra åren och badplatserna kan få betyget ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig”. Om badvattnet klassificeras som dåligt, ska kommunen avråda från bad. Nu presenteras Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2018”.

- De allra flesta EU-bad i Sverige har god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten som ”utmärkt”, ”bra” eller ”tillfredsställande” för 406 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar cirka 92 procent, säger Ylva Engwall, utredare på enheten för vattenförvaltning på HaV.

- Två svenska EU-bad har fått klassificeringen ”dålig” badvattenkvalitet, vilket är tre färre än förra året. För de här baden behövs utredningar om källor till föroreningar och möjliga åtgärder.

Letar efter bakterier

Kommunerna ansvarar för kontroll och provtagning av EU-baden. Information som samlas in under en badsäsong rapporteras in till webbplatsen Badplatsen. Folkhälsomyndigheten sammanställer informationen och rapporterar den också vidare till EU på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Många av de övriga mindre baden kontrolleras också regelbundet av kommunerna och information finns på Badplatsen.

När laboratorierna analyserar vattenproverna letar de efter två typer av bakterier, E. coli och intestinala enterokocker, som finns i människors och varmblodiga djurs tarmar. Baserat på analysen görs en nulägesbedömning av badvattnets kvalitet.

- Bakterierna i proverna indikerar att vattnet kan ha förorenats av till exempel avlopp. Bedöms ett prov vara otjänligt betyder det att någon eller båda bakterierna finns i förhöjda halter i badvattnet. I så fall ska kommunen också avråda från bad, säger Caroline Schönning på Folkhälsomyndigheten.

Välbesökt webbsida

På HaV:s webbplats Badplatsen hittar du uppgifter om badvattnets klassificering, inför badsäsongen 2018 och för tidigare år, liksom aktuella resultat från kommunens kontroll av badvattnets kvalitet. Även EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån, EEA, gör en klassificering av EU-baden i Sverige, den rapporten väntas vara klar under maj månad. Den svenska klassificeringen som syns på Badplatsen är den som gäller för svenska bad.

- Klassificeringen och kartan över våra badplatser är en av de mest besökta sidorna på vår webbplats och väldigt uppskattad av allmänheten. Där finns aktuell information om badvattnets kvalitet för varje kommun, säger Ylva Engwall

Badsäsongen i Sverige beror på vilket län badet ligger i, både hur lång den är och när den startar och slutar. Den sträcker sig mellan 21 juni och 20 augusti beroende på var i Sverige badet ligger.

FAKTA/Svensk klassificering för EU-baden gäller

  • Inför badsäsongen 2018 skiljer sig den svenska klassificeringen av ett antal EU-bad från den klassificering som finns i EU-kommissionens rapport för alla medlemsländer. Några av de laboratorier i Sverige som analyserar kommunernas badvattenprover har bytt till känsligare mätmetoder vilket resulterat i minskade nivåer av de två typer av bakterier som mäts, vilket är positivt. 
  • På grund av de statistiska beräkningar som används inom EU:s badvattendirektiv ger det här en statistisk variation jämfört med förra årets mätningar av badvattnet. Det påverkar EU:s klassificering av flera svenska EU-bad, vilket bland annat innebär att antalet svenska EU-bad med utmärkt kvalitet i stället minskar i EU:s rapport som väntas under maj månad. 
  • Men, EU:s klassificering inför badsäsongen 2018 återspeglar inte en förändring i verklig badvattenkvalitet på svenska EU-bad. Den svenska klassificeringen gäller för svenska EU-bad och styr hur de får skyltas.

RÄTTELSE INFÖRD: Den 22 maj ändrades klassificeringen av Pite havsbad från "dålig" till "tillfredsställande", läs mer i pressmeddelande om ändringen.

Läs rapporten "Sveriges badvattenkvalitet - Inför badsäsongen 2018"

Här kan du se vilken klassificering din badplats har

Läs mer om EU-bad

Länk till årets badvattenrapport från Europeiska miljöbyrån, EEA, och EU-kommissionen

Länk till den svenska delen i badvattenrapporten från EU

För mer information kontakta

Ylva Engwall, utredare, enheten för vattenförvaltning, tfn 010-698 62 91, mobil 073-0530420, e-post: ylva.engwall@havochvatten.se

Anette Hansen, Folkhälsomyndigheten, tfn 010-205 24 81, e-post anette.hansen@folkhalsomyndigheten.se

Caroline Schönning, Folkhälsomyndigheten, tfn 010- 205 24 49, e-post caroline.schonning@folkhalsomyndigheten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Bodil Forsberg

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden