Gå direkt till innehåll
Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

Pressmeddelande -

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

De mängder av småtorsk som nu finns på västkusten är resultatet av en längre tids målmedvetet arbete. En rad insatser under de senaste åren - som fredade områden och nya redskap - har bidragit till att bestånden ökar.
- Det är skönt att se att arbetet ger resultat, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Bengt Kåmark har arbetat med torskfrågan under många år och följt utvecklingen i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön. Rapporterna om den ökade småtorsken i dessa vatten sker mot bakgrund av en rad betydande åtgärder under de senaste tio åren, både på EU-nivå och i Sverige.

Bland annat kan både Sverige och Danmark nu stänga områden om det fångas för mycket småtorsk, så kallad realtidsstängning. Efter inspektion av Kustbevakningen kan allt fiske stoppas i en zon när för mycket småtorsk fångas. Flera EU-åtgärder har också införts för nya och bättre redskap, som bland annat ska skydda torsk.

- De närmaste åren väntas bland annat bifångsterna av torsk minska kraftigt i Skagerrak, eftersom räkfisket där endast får bedrivas med ristredskap. Sverige har varit drivande i frågan, säger Bengt Kåmark.

I bakgrunden ligger flera grundstenar - sedan 2002 finns exempelvis en plan för hur man ska använda torsken i Nordsjön och Skagerrak på ett hållbart sätt. Sedan dess har det varit en av de viktigaste åtgärderna, som omkringliggande EU-länder har förbundit sig att följa. Ett system med begränsning av antal dagar till sjöss för att skydda torsken har också införts.

Nationellt finns dessutom numer en rad skyddsregler för torsk - vid kusten fredas exempelvis torsken under lekperioden. Dessutom har det införts total fredning av torsk lokalt under hela året. De traditionella trålfiskeredskapen har också förbjudits vid kusten. Endast selektiva skaldjurstrålar är tillåtna.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Bengt Kåmark, utredare, tfn 070-638 63 11

Martin Rydgren, utredare, tfn 010-698 62 50

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden