Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

För tio år sedan kom Isabella Lövins bok ”Tyst hav – jakten på den sista matfisken” ut i handeln.

Fortfarande för hon en kamp mot överfiske och exploatering av havens resurser.

– I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket under de här tio åren. Från ett slags förnekelse av att det över huvud taget finns ett problem till att man nu är en del av lösningen. Man tar ansvar och är stolt över det. Det tycker jag är en enormt positiv utveckling, säger hon till tidningen Hav & Vatten.

Det globala fisket är en annan femma. Där återstår fortfarande väldigt mycket att göra menar Isabella Lövin, som gick från att vara journalist och författare till att bli politiker i Miljöpartiet på heltid. Förutom att i dag vara vice statsminister samt minister för klimat och internationellt utvecklingssamarbete kan hon även titulera sig ”Sveriges miljömäktigaste”.

Nyligen stod hon, tillsammans med flera andra svenska ministrar, också värd för FN:s havskonferens i New York. Den arrangerades av Sverige tillsammans med önationen Fiji och i fokus stod det globala utvecklingsmålet 14 som handlar om friska och levande hav.

– Om man tittar på hela den globala agendan är mål 14 det mål där alla trender går åt fel håll. Vi ser att överfiske och illegalt fiske fortsatt hotar världens fiskebestånd. Och den marina nedskräpningen ökar och tilltar mycket snabbt. Om de här trenderna fortsätter kan vi se mer plast än fisk i våra hav år 2050, säger Isabella Lövin som intervjuas i senaste numret av tidningen Hav & Vatten.

Hon berättar om hur intresset för miljöfrågor väcktes tidigt. Isabella Lövin växte upp i en by i Dalarna med närmaste badsjön bara någon kilometer bort. Men att bada kom inte på fråga. Sjön var sammankopplad med en sjö där Fors kartongfabrik på den tiden släppte ut alla sina miljögifter rakt ner i vattnet. Det rådde strikt badförbud i hela området.

– Sjön som låg alldeles intill Fors kartongfabrik var täckt med ett skum som luktade ruttna ägg. Det var så tydligt hur vi förstörde vår natur. Det där har jag alltid burit med mig, säger Isabella Lövin som i intervjun också pekar på nya problem, som den marina nedskräpningen och mikroplaster som i dag finns i stort sett i varje vattendrag.

Läs hela intervjun med Isabella Lövin, skriven av reportern Anna Liljemalm, i nya numret av tidningen Hav & Vatten.

Här kan du också läsa om hur kommuner i Sverige hanterar bristen på vatten och med till exempel helikopterspaning hoppas finna nya vattentäkter. Tidningen innehåller ett längre reportage om de nya havsbönderna, de som skördar alger, sjöpung och tång längs västkusten och tror att blå åkrar är framtiden för flera kustkommuner. Äventyraren och fridykaren Annelie Pompe skriver krönikan i sista numret och Jonas Nilsson, grundaren av Sveriges funktionshindrades frilufts- och fiskeförening, SFFF, berättar om varför friluftsliv är så viktigt – för alla människor.

Hav & Vatten ges ut av Havs- och vattenmyndigheten. Den tar upp frågor som rör havs- och vattenmiljöer ur ett brett perspektiv och riktar sig till alla som intresserar sig för vattenfrågor. Den produceras i samarbete med tidningsföretaget Offside AB som bland annat ger ut tidningarna Offside, Filter och Hunger.

Hav & Vatten finns nu att ladda ner på vår hemsida

För mer information kontakta:

Lena Olsson, ansvarig utgivare Hav & Vatten, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 42, e-post lena.olsson@havochvatten.se, Marit Larsdotter, redaktör, tfn 031 - 711 98 89, mobil 0707-319889, e-post redaktion@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Emelie Asplund


Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden