Gå direkt till innehåll
Jakob Granit, ny generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Jakob Granit, ny generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Pressmeddelande -

Jakob Granit ny generaldirektör för HaV: "En väldigt spännande utmaning"

Jakob Granit, 50, utsågs i dag till ny generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

En av de frågor han vill lyfta är framtidens vattenförvaltning för att kunna nå god ekologisk status.

- Vi måste förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar i dagens förvaltning. Det är också väldigt viktigt att få med sig de olika aktörerna i en förändrings- och förbättringsprocess, säger Jakob Granit.

Jakob Granit är doktor i naturgeografi och kommer närmast från en tjänst som Stockholmschef och vice VD för Stockholm Environment Institute. Han har även arbetat vid Stockholm International Water Institute, Världsbanken och Sida. Hans doktorsavhandling från 2012 handlar om just förvaltning av gränsöverskridande färskvattenresurser.

I dag besökte han HaV:s huvudkontor i Göteborg och träffade personalen för första gången.

- Jag har i mitt tidigare arbete följt myndigheten och dess utveckling. Jag ser det här uppdraget som en väldigt spännande utmaning och det är ett stort förtroende att få leda något så viktigt som arbetet för en mer hållbar havs- och vattenmiljö.

Nyligen slog Europeiska revisionsrätten fast att åtgärderna mot övergödning i Östersjön haft dålig effekt – trots att många EU-miljarder satsats på att få ett renare innanhav. I Sverige har utsläppen av de här ämnena minskat något men ingen har gjort tillräckligt, menar revisorerna.

- Vi uppnår inte de resultat vi vill vad gäller god ekologisk status. Då måste vi fråga oss varför, är det till exempel en kunskapsbrist som gör att vår förvaltningsmodell inte fungerar, säger Jakob Granit.

- På Havs- och vattenmyndigheten finns en stor kunskapsavdelning. Vi kan vara med och ta fram bättre data för politiska beslut, vi kan också arbeta med kommuner och länsstyrelser för att tillsammans hitta lösningar som upplevs som mer effektiva än dagens.

Klimatförändringar och de förnyelsebara energisystemens roll i samhället är en annan viktig fråga. Jakob Granit lyfter fram vattenkraftens betydelse, både utifrån dess påverkan på ekologin och på de ekonomiska och sociala systemen.

- Det är viktigt för mig att Havs- och vattenmyndigheten fortsatt tar en aktiv roll i dialogen kring vattenkraften och att vi slutför den. Vi behöver få en modern lagstiftning kring svensk vattenkraft, samtidigt måste vi lyckas bibehålla de viktiga värden som vattenkraften har som reglerkraft för förnyelsebar energi, säger Jakob Granit.

Han lyfter också fram den marina planeringen som en spännande framtidsutmaning, både för Sverige och för myndigheten.

- I havsplaneringen kombinerar vi ett stort antal sektorer och över olika gränser, till exempel fiskerifrågor utifrån ett ekologiskt perspektiv men också utvinning av mineraler, vindkraft och transportfrågor. Att få mandatet att vara med och ta fram sunda ekonomiska havsplaner känns extremt spännande och väldigt viktigt, både för vår ekonomiska framtid och för våra ekosystem.

Fiskerifrågor är en annan viktig del av Havs- och vattenmyndighetens arbete. Jakob Granit vill se ett aktivt yrkesfiske som bär sig ekonomiskt och också är ekologiskt hållbart.

- Jag vet att det ibland kan upplevas som om det finns en intressekonflikt mellan olika aktörer för att uppnå det målet. Men det måste gå att hitta former där miljö- och fiskeintressen går att förena. Exakt hur det ska gå till kan jag inte säga än men det är sak som jag är säker på att experterna på HaV kan lära mig, säger han och skrattar.

Jakob Granit är född och uppvuxen vid Östersjön, han seglar gärna och har just börjat att dyka. Även om han ser problematiken med övergödning, syrefria bottnar och miljögifter så är Östersjön också ett hav som han beskriver som ”ett av världens vackraste innanhav”.

Västkusten och Västerhavet är en ny bekantskap även om han förra sommaren reste runt lite i norra Bohuslän, bland annat vid trakterna av Smögen.

- Det är ofattbart vackert här och en väldigt spännande miljö och natur. Jag ser fram emot att få lära mig mer om det här havet och dess förutsättningar, säger Jakob Granit.

Han tillträder tjänsten som generaldirektör den 1 september och ersätter då myndighetens vikarierande generaldirektör Ingemar Berglund.

Här kan du läsa regeringens pressmeddelande

För mer information kontakta:

Jakob Granit, generaldirektör, e-post jakob.granit@sei-international.org

Lena Olsson, pressansvarig, Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 68 42, mobil 076 538 60 42, lena.olsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Kat Singer/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden