Gå direkt till innehåll
Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten föreslår ett nytt havs- och fiskeriprogram till nytta för miljön och jobben

Pressmeddelande -

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten föreslår ett nytt havs- och fiskeriprogram till nytta för miljön och jobben

Levande hav, hållbart fiske och fler företag med hållbara fisk- och skaldjursodlingar. Det vill Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten att pengarna ska användas till i förslaget till nytt havs- och fiskeriprogram som lämnades till regeringen i går. 

- Vi föreslår ökat fokus på utveckling av fiskeredskap som är skonsamma för miljön och som bara tar upp den fisk vi verkligen vill ha, säger Patrik Persson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Stor vikt vid hållbar och konkurrenskraftig utveckling

Jordbruksverket har i samråd med Havs- och vattenmyndigheten utrett hur pengarna i det nya havs- och fiskeriprogrammet ska användas. Pengarna ska vara ett verktyg för att både yrkesfiske och odling av fisk och skaldjur sker på ett hållbart sätt och att vi får konkurrenskraftiga näringar. Därför föreslår myndigheterna bland annat att havs- och fiskeriprogrammet ska bidra till att:

  • fisket sker på ett hållbart och skonsamt sätt för miljön och att mindre fisk slängs
  • vattenmiljön förbättras och att det finns ett livskraftigt ekosystem i hav och sjöar
  • fiskesamhällena utvecklas, att yrkesfiskarna breddar sin verksamhet och att de lokala miljövärdena ökar
  • det startas fler företag med hållbara odlingar av fisk och skaldjur, samt att de företag som finns i dag fortsätter att utvecklas på ett hållbart sätt med en god djurvälfärd och friska djur.

Satsningar på kompetens, bättre vattenmiljö och djur- och smittskydd

För att utvecklingen ska gå i önskad riktning bör pengarna användas till projekt för utveckling, ökad kunskap och samverkan samt till investeringar.

- För yrkesfisket innebär det att vi bland annat vill satsa på utveckling av fiskemetoder som är bra för miljön och undersöka hur företagen kan bredda sin verksamhet. Projekt för att samla upp skräp från haven och för att bevara och utveckla växt- och djurliv i vattenmiljöer är också viktiga, säger Niclas Purfürst, chef för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

För fisk- och skaldjursodlingar föreslår myndigheterna att pengarna bland annat ska användas till att undersöka lämpliga platser för odlingar, hur odlingar kan minska sitt näringsläckage och hur djurskydd och smittskydd kan förbättras. Projekt som riktar in sig på hur man kan odla musslor som samlar upp näring från haven och på så sätt bidrar till en bättre havsmiljö är också prioriterade.

- Genom möjlighet till utveckling och investering för fisk- och skaldjursodlingar finns det också potential för att fler företag kan starta. Det skulle innebära fler jobb framförallt på landsbygden, avslutar Niclas Purfürst.

Mer information

Läs hela rapporten Tekniskt underlag havs- och fiskeriprogram 2014­-2020 eller en kortversion.

Här hittar du mer information om havs- och fiskeriprogrammet.

Kontaktpersoner för journalister

Niclas Purfürst, chef på Jordbruksverkets landsbygdsavdelning, tfn 0706-04 07 89
Lina Andersson, projektledare på Jordbruksverket, tfn 036-15 61 67
Patrik Persson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 61 56

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.

Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss. Foto: Maja Kristin Nylander/HaV.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden