Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Karin Lexén, Naturskyddsföreningen i HaV-intervju: "Rent vatten en mänsklig rättighet"

Naturskyddsföreningens nya generalsekreterare, Karin Lexén, låter vare sig klimathot eller politisk oro dämpa hennes framtidstro.

Hans Rosling, som tyvärr inte finns med oss längre, har lyft fram många exempel på hur fattigdomsbekämpning faktiskt har lyckats. Det finns saker att glädjas åt, till exempel att solenergi för första gången ger fler arbetstillfällen än kol­- och oljeindustrin i USA, säger hon i en intervju i tidningen Hav & Vatten.

För henne har klimat­ och miljöfrågor sedan länge varit nära förknippade med rättvisa. Övertygelsen djupnade under Kyotomötet 1997 där hon lyssnade till talare som Al Gore: att rädda jorden undan klimathotet var de facto att jämna ut orättvisor. Det krävdes att alla drog sitt strå till stacken, framförallt privilegierade länder som Sverige.

– Jag har haft förmånen att födas i Sverige i en tid när landet var välmående och det var lätt att vara jag. Går man några generationer tillbaka var min släkt väldigt fattig. Jag som har det bra har ett ansvar gentemot andra som inte haft samma tur, säger hon.

Karin Lexén har arbetat med havs- och vattenfrågor i flera år, bland annat för miljödepartementet och Svenska kyrkans internationella arbete, Lutherhjälpen. Bland annat har hon lobbat för att se tillgång till rent vatten som en mänsklig rättighet.

13 mars i år tillträdde hon som ny generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. På sitt förra jobb, Stockholm International Water Institute, Siwi, höll Karin Lexén i den årliga konferensen World Water Week. Mellan 2003 och 2012 var hon ordförande i Rättvisemärkt (numera Fairtrade); först i bolaget, sedan i föreningen. 

Läs hela intervjun med Karin Lexén i nya numret av tidningen Hav & Vatten.

Här kan du också läsa om hur klimatförändringar innebär nya hot mot Vättern, en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter. Flera kommuner i Sverige berättar om hur de arbetar förebyggande mot framtida skyfall, översvämningar och nya miljökrav för bland annat vattenkraften i Sverige. Tidningen innehåller också ett längre reportage om invasiva främmande arter och hur de kan påverka våra hav, sjöar och vattendrag.

Hav & Vatten ges ut av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och tar upp frågor som rör havs- och vattenmiljöer ur ett brett perspektiv. Den ges ut fyra gånger per år och produceras i samarbete med tidningsföretaget Offside AB som bland annat ger ut tidningarna Offside, Filter och Hunger.

Hav & Vatten finns nu att ladda ner på vår hemsida och där kan du också anmäla dig för prenumeration

För mer information kontakta:

Marit Larsdotter, redaktör, tfn 031 - 711 98 89, mobil 0707 - 31 98 89, e-post redaktion@havochvatten.se, Lena Olsson, ansvarig utgivare, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 42, e-post redaktion@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Anna Simonsson

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. I anslutning till publicering ska namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden