Gå direkt till innehåll
Klagomål på HaV:s beslut om laxfiske

Pressmeddelande -

Klagomål på HaV:s beslut om laxfiske

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beslutade i maj om skärpta bestämmelser för svenskt laxfiske. Bland annat ska det vid trollingfiske i Östersjön endast vara tillåtet att fånga odlad lax som är märkt genom att fettfenan är bortklippt.  Beslutet är ett led i arbetet med att öka skyddet för den vilda laxen i Östersjön.

Även om beslutet har mottagits väldigt positivt på många håll, inte minst bland fiskevårdsintresserade i laxälvarna, så har myndigheten fått in 105 skrivelser från privatpersoner och organisationer, som önskar överklaga beslutet.

Bakom skrivelserna står bland andra Sportfiskarna, Sveriges organiserade fiskeguider och Ölands trolling- och sportfiskeklubb.

- Enligt myndighetsförordningen får dessa föreskrifter inte överklagas. Havs-och vattenmyndigheten överlämnar därför skrivelserna till regeringen, säger Sara Grahn, t f chef vid juridiska enheten på HaV.

Av föreskriften framgår att vid dörj-, trolling- och utterfiske i Östersjön är fångst av lax som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt förbjudet under hela året. Den som fångar sådan, icke fenklippt, fisk ska genast släppa ut den i vattnet.

De nya bestämmelserna för trollingfiske i Östersjön träder i kraft 1 augusti i år.

För mer information gällande hanteringen av de inkomna skrivelserna kontakta verksjurist Sara Grahn, tfn  010-698 63 73, mobil 070-564 06 01, e-post: sara.grahn@havochvatten.se

För mer information gällande innehållet i beslutet om laxfisket från 15 maj 2013 kontakta Martin Rydgren, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 50, mobil 070-356 64 32, martin.rydgren@havochvatten.se
Håkan Carlstrand, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 40, mobil 073-059 90 90, hakan.carlstrand@havochvatten.se

Se också pressmeddelande ”Beslut om skärpta regler ska ge fler vilda laxar”.   Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden