Gå direkt till innehåll
Fotograf: Natalie Greppi
Fotograf: Natalie Greppi

Pressmeddelande -

Klart med fiskekvoter i Västerhavet: Ökning för kolja och torsk och nya regler för ålfiske

EU:s fiskeministrar är nu överens om 2018 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, MSY. Det gäller exempelvis för havskräfta, räka, torsk, kolja, gråsej, sill och äkta tunga i Skagerrak och Kattegatt.

De största förändringarna jämfört med 2017 års kvoter rör bland annat kolja och torsk, säger Karin Linderholm, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet, vilket rör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Beslutet för 2018 fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel den 11-12 december. Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht representerade Sverige vid mötet.

- EU:s fiskeministrar utgick från det förslag som EU-kommissionen lade fram i november och var i enlighet med målen i fiskeripolitiken och baserat på vetenskapliga råd, säger Karin Linderholm som deltog vid förhandlingarna

2018 års kvoter för kolja i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt ökar med 24 procent och torsk i Skagerrak med 39 procent jämfört med 2017 års kvoter. När det gäller torsk i Skagerrak beror en del av ökningen på en anpassning av kvoten till att landningsskyldighet (utkastförbud) införs för torsk i fiske efter bottenlevande arter.

Fiskeministrarnas beslut omfattar även en begränsning i fiskeperiod för ål. Begränsningen gäller i alla EU:s vatten i Nordostatlanten, inklusive Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön och innebär att det under en sammanhängande period på tre månader under perioden september 2018 till och med januari 2019 är förbjudet att fiska efter ål som är större än tolv centimeter. Medlemsstaterna och EU-kommissionen antog även ett uttalande som innebär att man ska arbeta vidare med åtgärder under kommande år i syfte att förbättra den allvarliga beståndssituationen för arten.

Enligt den gemensamma fiskeripolitiken ska uttagen av fisk grundas på maximal hållbar avkastning, MSY, i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen från Internationella havsforskningsrådet, ICES. För bestånd där den vetenskapliga informationen är otillräcklig, till exempel för långa och marulk, hade EU-kommissionen lämnat förslag baserat på en försiktighetsansats, enligt målen i EU:s grundförordning för fiske.

Landningsskyldighet infördes 2015 för Östersjön och för pelagiskt fiske i Västerhavet, exempelvis fiske av makrill och sill. Under åren 2016-2019 införs gradvis förbud att kasta fångst överbord i fiske efter bottenlevande arter i Västerhavet.

För 2018 är fiskarna skyldiga att landa all fångst av torsk, kolja, vitling, gråsej, äkta tunga och räka samt rödspätta i riktat fiske efter arten. För att underlätta omställningen beslutade EU:s ministrar om kvoter för dessa arter som tar hänsyn till tidigare utkast, det vill säga en högre nivå. Beslut för de här kvotökningarna baserades på vetenskapliga råd om hur stora totala fångster som är i linje med maximal hållbar avkastning.

Här hittar du nästa års fiskekvoter för Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön (slutlig)

Länk till regeringens pressmeddelande

Länk till EU-kommissionens pressmeddelande

Länk till ministerrådets möte

För mer information kontakta havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Karin Linderholm, utredare, enheten för fiskereglering, Tel: 010-698 62 32, Mobil: 070-343 04 14, E-post: karin.linderholm@havochvatten.se, Bart Adriaenssens, utredare, enheten för fiskereglering, Tel: 010-698 63 23, Mobil: 070- 538 62 23, E-post: bart.adriaenssens@havochvatten.se, Stefan Kalogirou, utredare, enheten för fiskereglering, Tel: 010-698 62 78, Mobil: 076-5387168, E-post: stefan.kalogirou@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Karin Linderholm

Karin Linderholm

utredare, enheten för fiskereglering Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar Tel: 010-698 62 32
Bart Adriaenssens

Bart Adriaenssens

utredare, enheten för fiskereglering tfn 010-698 63 23

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden