Gå direkt till innehåll
Krav på mer selektiva redskap i Skagerrak

Pressmeddelande -

Krav på mer selektiva redskap i Skagerrak

Nästa år införs nya regler för fiskeredskap i Skagerrak.

- Syftet är att fisket ska bli mer selektivt så att oönskade bifångster minskar, säger Bengt Kåmark, utredare, på Havs- och vattenmyndighetens internationella enhet.

De nya bestämmelserna rör främst riktat trålfiske efter nordhavsräka, riktat fiske efter havskräfta samt mixfiske med bottentrål och snurrevad.

Bakgrunden till de nya reglerna är att EU och Norge träffat en överenskommelse om gemensam utformning av vissa redskap i Skagerrak. I väntan på att reglerna ska träda i kraft genom en EU-förordning kommer Sverige och Danmark att införa dem i form av nationella regleringar från och med 1 februari 2013. Det går eftersom det handlar om regler som är strängare än de nu gällande i EU-lagstiftningen.

- Att vi på detta sätt förekommer EU-förordningen är väldigt praktiskt eftersom samma regler då kommer att gälla i både den norska och EU-zonen i Skagerrak, säger Bengt Kåmark.

De nya reglerna innebär bland annat att den generella maskstorleken i trål ökas från 90 till 120 millimeter. Riktat kräft- och räkfiske endast bedrivas med trål som är försedd med rist, ett slags galler som sållar och sorterar ut den icke önskvärda delen av fångsten.

Yrkesfiskare som fiskar i Skagerrak kan söka ekonomiskt stöd hos Jordbruksverket för att byta till mer selektiva redskap. Det finns en särskild pott pengar för att underlätta omställningen och ansökningar från yrkesfiskare i Skagerrak kommer att vara prioriterade fram till 5 december i år. Därefter går det fortfarande att söka stöd, men då finns ingen garanti att få ett beslut innan föreskriften om krav på selektiva redskap i Skagerrak införs.

I de norska zonen i Skagerrak kommer även utkastförbud att införas nästa år, från och med 1 januari, det vill säga förbudet att kasta oönskad fisk överbord. I EU:s del av Skagerrakkommer utkastförbudet att införas tidigast i januari 2014.

Det är många som berörs av och behöver information kring utkastförbudet i Skagerrak. Därför publicerar Havs- och vattenmyndigheten fortlöpande, och så snabbt som möjligt, nya uppgifter och dokument om utkastförbudet i Skagerrak  på vår hemsida.

Här kan du läsa mer om möjligheten till bidrag

Länk till HaV:s sida om utkastförbudet

Tidigare pressmeddelande från HaV om utkastförbud och selektiva redskap

Tidigare pressmeddelande från HaV om utkastförbud och selektiva redskap

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Bengt Kåmark, utredare, internationella enheten, tfn 010-698 61 34, mobil 070-638 63 11, e-post bengt.kamark@havochvatten.se

 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden