Gå direkt till innehåll
Under symposiet diskuteras bland annat vad som ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis samt hur de största utmaningarna ser ut idag. Fotograf: Steven Zeff/Azote
Under symposiet diskuteras bland annat vad som ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis samt hur de största utmaningarna ser ut idag. Fotograf: Steven Zeff/Azote

Pressmeddelande -

Kronprinsessan och utrikesministern deltar på digitalt Antarktis-symposium

Mediainbjudan:

Tisdagen den 23 februari deltar H.K.H. Kronprinsessan Victoria och Utrikesminister Ann Linde på ett digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat och Sveriges roll som ordförande för Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR). Vi hälsar media välkomna att delta.

Kronprinsessan utsågs 2016 till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Sedan 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen för Agenda 2030. Som alumni fortsätter hon att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Under symposiet diskuteras bland annat vad som ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis samt hur de största utmaningarna ser ut idag. Föreläsarna ska även prata om hur svensk forskning bidrar till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis.

Många vill utnyttja resurserna

Syftet med symposiet är att väcka intresse för och belysa svensk Antarktisforskning. Antarktis är också föremål för ett ökande geopolitiskt intresse. Naturresurserna är stora och allt fler av världens mäktiga nationer vill dra nytta av dem. Kan mänskligheten utnyttja resurserna på ett hållbart vis?

– Frågorna är många. Vi hoppas kunna öka förståelsen för hur forskning och förvaltning av Antarktis hänger ihop, säger Jakob Granit, generaldirektör vid Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och nybliven ordförande för CCAMLR, Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis.

Säkra mänsklighetens intressen

Sverige är sedan 1984 fullvärdig och röstande part i Antarktisfördraget vars främsta funktion är att säkerställa mänsklighetens intressen av Antarktis. Antarktis ska användas uteslutande för fredliga ändamål och inte bli skådeplats eller föremål för internationell oenighet.

– Konventionen om bevarande av marina levande resurser är en viktig del av Antarktisfördragssystemet, säger Katarina Gårdfeldt, direktör, Polarforskningssekretariatet.

  Havs- och vattenmyndigheten arrangerar symposiet tillsammans med Polarforskningssekretariatet, Kungliga Vetenskapsakademin och Nationalkommittén för globala miljöförändringar

  Läs mer: 

  Program och anmälan

  Nyhet om symposiet

  Nyhet om Sveriges ordförandeskap i CCAMLR - Sverige får nyckelroll för att bevara Antarktis marina liv

  Läs mer om arbetet med Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, CCAMLR

  Ämnen

  Kategorier


  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

  Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

  Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

  Kontakter

  Staffan Ljung

  Staffan Ljung

  Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

  Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
  Gullbergs Strandgata 15
  404 39 Göteborg
  Sweden