Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kronprinsessan Victoria besöker Simrishamn för att se hur spökgarn hanteras i haven

Inbjudan:  Kronprinsessan Victoria besöker Havs- och Vattenmyndigheten och Marint Centrum i Simrishamn torsdag den 22 augusti.

Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar kan fortsätta att fiska och snärja in fåglar, fiskar och andra marina djur år efter år. 

- Vi är mycket glada över kronprinsessans besök, hon har ett stort engagemang för havsmiljöfrågorna och Östersjön i synnerhet och har möjlighet att lyfta spökgarnsproblematiken i de kretsar där hon är verksam, nationellt som internationellt, säger utvecklingsansvarig Madeleine Lundin, Marint Centrum. Det är också mycket hedrande att Havs- och vattenmyndigheter väljer att peka på Marint centrum som expertinstans i frågan. Vi har internationell erfarenhet och en samlad kunskap om problemets utbredning, metoder för att detektera och bärga spökgarn, hantering i land och återvinning, avslutar hon. 

- Samverkan, kunskap och metodutveckling är nödvändigt för att komma tillrätta med spökgarnsproblematiken framöver. Problemet är stort i svenska vatten och på global nivå och flera organisationer arbetar för att städa bort gamla redskap. Vi tackar alla här i Simrishamn, kommunen, Marint Centrum, fiskare m fl, säger Jakob Granit, GD Havs-och vattenmyndigheten. 

Möjlighet finns för några journalister att delta vid genomgången kl 10 samt fotografering på kajen kl 11.20 innan Kronprinsessans avfärd med Kustbevakningens båt.

10.00 Mottagande utanför huvudentrén Marint Centrum

Jakob Granit, GD Havs- och vattenmyndigheten

Jeanette Ovesson, Kommunstyrelsens ordförande Simrishamn

Madeleine Lundin, Utvecklingsansvarig Marint centrum

Vesa Tschernij, Projektledare, Fiskeriingenjör Kommunledningskontoret

Förflyttning till konferensrum Jollen


10:10 Inledning

Moderator Jakob Granit berättar om dagens program och en kort inledning om problematiken med förlorade fiskeredskap.


10:20 Simrishamns Marint centrum

Madeleine Lundin Presentation av deras arbete med övergång till projekt MARELITT Baltic


10:30 MARELITT Baltic

Vesa Tschernij, presentation av projektet


10.50 Förflyttning med stopp vid fiskebåt

Möjlighet att se draggningsutrustning och träffa fiskare som jobbat med förlorade fiskeredskap

11:20 Fotografering

Möjlighet till fotografering:

1 – ankomst till Marint Centrum, utanför huvudentrén när Kronprinsessan hälsas välkommen

2 – ett foto precis när alla satt sig i konferensrummet

3 – fototillfälle när Kronprinsessan går till fiskebåten, är på kajen samt kliver ombord på båten 

Länk till spökgarn

Vi välkomnar journalister att delta men vill att du ackrediterar dig i förväg, senast 21 augusti.

Kontakta pressansvarig Isabella Engblom, via e-post isabella.engblom@havochvatten.se eller tfn 010-698 64 00

Ämnen

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden