Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kronprinsessan Victoria till Havs- och vattenforum i Göteborg – Östersjön i fokus i år

Kronprinsessan Victoria närvarar vid Havs- och vattenforum som i år sätter Östersjön i fokus. Konferensen hålls i Göteborg den 16 och 17 maj och lockar deltagare från hela Vatten-Sverige.

- Vi kommer särskilt att lyfta nyttorna med våra hav och ger konkreta exempel på vad som görs lokalt och globalt för att få bukt med problem som övergödning, fiskdöd och miljögifter i Östersjön som ofta härstammar från land, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I januari 2016 utsåg FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon Kronprinsessan till ambassadör för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Kronprinsessan är en av 16 ambassadörer i den särskilda grupp som har till uppgift att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling och hon arbetar framförallt med frågor som rör vatten och hälsa.

- Kronprinsessan har ett djupt engagemang för och stor kunskap om havs- och vattenfrågor och vi är väldigt glada att hon kommer till Havs- och vattenforum, säger Jakob Granit.

Från regeringen deltar miljöminister Karolina Skog som berättar om Sveriges frivilliga åtaganden under FN:s havskonferens i New York förra året och om regeringens satsning med 600 miljoner kronor på rena hav.

Årets Havs- och vattenforum gästas av Peter Thomson som i fjol utsågs till FN:s första särskilda sändebud för havsfrågor. Peter Thomson är diplomat från önationen Fiji och var ordförande för FN:s generalförsamling under åren 2016-2017. På Havs- och vattenforum kommer han bland annat att berätta om globala havsutmaningar och vad som kan göras för att rädda världens hav.

- Peter Thomson är något av en världsstjärna när det gäller kunskap om våra hav, hur de mår och varför det är så viktigt att satsa på haven. Han pekar bland annat på hur man går från globalt till regional och lokalt engagemang och vad som krävs för att vi ska nå de mål som satts upp, säger Jakob Granit.

Flera konkreta projekt och åtaganden för hållbara hav presenteras på Havs- och vattenforum. Representanter från den svenska stålindustrin berättar om hur de bidrar för att få friska hav, Länsstyrelsen i Västmanland berättar om Sveriges första LIFE-IP-projekt i norra Östersjön (LIFE IP Rich Waters) för att bland annat minska övergödning, minska miljögifter och skapa fria vandringsvägar för fisk och andra organismer. 

Andra talare på årets Havs- och vattenforum är:

  • Ann-Christine Brusendorff, generalsekreterare i Internationella havsforskningsrådet (ICES) som är en internationell organisation, bestående av mer än 4 000 forskare från drygt 20 medlemsländer. ICES tar fram forskning och råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven.
  • Sveriges havsambassadör, Helen Ågren, och Sveriges klimatambassadör, Lars Ronnås, kommer att tala om svensk diplomati för rena hav och minskad klimatpåverkan.
  • Lena Gipperth, Göteborgs universitet och John Munthe, IVL Svenska miljöinstitutet, berättar om Kristineberg marina forsknings- och innovationscenter, en ny arena för samverkan kring forskning och utveckling av marina innovationer på regional, nationell och EU-nivå.
  • Lotta Samuelson från Stockholm International Water Institute, SIWI, och Carla Alexandra, från stiftelsen Race For The Baltic berättar om innovativt kommunalt miljöarbete runt Östersjön.
  • HaV:s experter berättar om arbetet med bland annat havsplanering, vattenkraft och vattenmiljö, ekosystembaserad fiskförvaltning, e-DNA som metod inom miljöövervakningen, Hanöbukten, miljökvalitetsmålen och marina skyddade områden.

Havs- och vattenforum i Göteborg arrangeras för sjätte året i rad av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och lockade i fjol 450 deltagare. Havs­ och vattenforum hålls på Eriksbergshallen i Göteborg 16-17 maj.

Vi välkomnar journalister att delta men vill att du ackrediterar dig i förväg, senast 14 maj. 

Kontakta pressansvarig Lena Olsson Kavanagh, via mejl lena.olsson@havochvatten.se eller tfn 010-698 68 42, 076-538 6042

Läs mer om årets Havs- och vattenforum

Länk till preliminärt program

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Monica Forsell, kommunikationschef, tfn 010-6986004, mobil 076-5386204, e-post monica.forsell@havochvatten.se, Jeanette Frykner, kommunikatör, tfn 010-698 61 33, mobil 070-6386311, e-post jeanette.frykner@havochvatten.se

Presskontakt: Lena Olsson Kavanagh, tfn 010-698 60 42, mobil 076-538 6042, e-post lena.olsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Foto: Raphael Stecksén, Kungahuset.se / Photo: Raphael Stecksén, Royal Court, Sweden

http://www.kungahuset.se/pressrum/pressbilderkronprinsessparet.4.292a62ce13848168ac528cc.html?searchKey=category&searchQuery=*&showImagesOnly=true

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden