Gå direkt till innehåll
Kunglig glans vid dag om Östersjön

Pressmeddelande -

Kunglig glans vid dag om Östersjön

I dag arrangerar initiativet Hållbara Hav ett seminarium om situationen i Östersjön.
Kronprinsessan Victoria finns bland gästerna och miljöminister Lena Ek inledningstalar.
Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten, talar om vad HaV kan bidra med.
- En grundförutsättning för att kunna rädda Östersjön är samarbete mellan länderna i Östersjöregionen, säger hon.

Seminariet ordnas av initiativet ”Hållbara Hav” och det hålls i Briggen Tre Kronors konferens- och eventlokal "Kolskjulet". Från HaV:s sida deltar också generaldirektör Björn Risinger i egenskap av moderator för seminariet.

Anna Jöborn menar att HaV bidrar med mycket i arbetet för att rädda Östersjön från exempelvis övergödning och överfiske.

-  Vi bidrar med kunskap, engagemang, verktyg som stöd för åtgärder och arenor för dialog mellan olika intressenter, säger hon.

Vilka är de tre viktigaste frågorna som måste lösas ?

- För att lösa de komplexa problemen i Östersjön krävs förståelse av vilka utmaningar och problem som finns och hur de kan hanteras. För att åtgärder ska få verklig effekt måste hela kedjan fungera:  vi måste förstå, kunna och vilja förändra vårt beteenden, säger Anna Jöborn och fortsätter:  

- De största utmaningarna är fisket, övergödning, spridning av kemikalier och läkemedel, försurning av Östersjön och konkurrensen om det fysiska utrymmet.

Anna Jöborn menar att Havs- och vattenmyndigheten har flera av de verktyg som behövs för att möta utmaningarna. Hon listar följande exempel:

  • Kunskap som tar ett helhetsgrepp på frågorna och inte bara ser de enskilda detaljerna. HaV utvecklar begrepp som ekosystemtjänster som kan bidra till att enklare kommunicera och öka förståelsen av nyttan av det som ekosystemet levererar.
  • Kunskap som stödjer åtgärder.Vi måste lära oss på vägen och sprida informationen om vad som fungerar och inte. Miljöövervakning och datainsamling är en viktig grundförutsättning för att vi ska kunna analysera tillståndet i Östersjön och följa upp effekter av åtgärder. Vi måste ha god framförhållning för att identifiera nya problem såsom försurning av Östersjön och spridning av organiska miljögifter och små partiklar i havet..
  • Stöd i form av lagstiftning, planering och vägledning för beslut, till exempel genomförandet av Havsmiljödirektivet och havsplanering är viktiga pusselbitar.
  • Resurser för att stödja projekt som bidrar till att utveckla och genomföra åtgärder. HaV har finansierat ett antal intressanta projekt och jobbar aktivt med att stödja miljöinnovationer. Goda exempel är viktigt för att bana väg för positiv förändring. 

Östersjöns vattenmiljö förknippas oftast med problem – finns det några positiva signaler om exempelvis fiskbestånd och vattenkvalitet?

- Ja, vi får nu rapporter om att torsken återhämtar sig i Östersjön och vi ser minskade problem med syrefria bottnar i Stockholms skärgård. Ett annat positivt tecken är att blåstången är tillbaka i Östersjön, säger Anna Jöborn.

Hur mycket kan Sverige göra på egen hand?

- Östersjön är en gemensam huvudvärk för alla länder i regionen. För att nå verklig framgång krävs internationellt samarbete. Aktionsplanen för Östersjön, den så kallade Baltic Sea Action Plan, kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, också kallat HELCOM, Havsmiljödirektivet och Östersjöstrategin utgör ryggraden i detta arbete, säger Anna Jöborn och fortsätter:

- Vi måste vara uthålliga, stäva efter samverkan med näringslivet och engagera medborgarna i Östersjöområdet, snart 90 miljoner, i arbetet med att skapa ett hållbart Östersjön.

Hur viktigt är samarbete med andra Östersjöländer?

- Det är en grundförutsättning för att vi ska lyckas, säger Anna Jöborn.

Under onsdagens seminarium kommer forskare från  Stockholms universitet att föreläsa på tema "Kemikalier i vår vardag" och ”Gifter i havsmiljön”. Baltic Sea Waste Campaign och Håll Sverige rent gör en skräpdykning från kajen på Kastellholmen, det blir fokus på marin nedskräpning och världsnaturfonden, WWF, presenterar olika scenarior för Östersjön. Mathias Bergman, generalsekreterare i Baltic Sea Action Group, talar om hur globala lösningar  nås genom samarbete.

 Här kan du läsa programmet

Här kan du läsa mer om Hållbara Hav:s arbete

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden