Gå direkt till innehåll
Kvoten för vildlax i Bottenviken nästan uppfiskad - nu inför HaV fiskeförbud

Pressmeddelande -

Kvoten för vildlax i Bottenviken nästan uppfiskad - nu inför HaV fiskeförbud

Den nationellt fastställda kvoten för vild lax i Bottenviken är i det närmaste uppfiskad.

Därför stoppar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fiske av ej fettfeneklippt lax i detta område från och med 22 juli.

- Vi gör det för att skydda och stärka de svenska bestånden av vild lax, säger Ingemar Berglund, chef på avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

Enligt beslut från EU får svenska yrkesfiskare fiska 30 465 laxar i Östersjön under 2013, vilket  är en minskning med 11 procent jämfört med 2012. Hav beslutade i våras att fördela denna kvot på vild och odlad lax och på olika havsområden. Målsättningen med fördelningen är att fisket i högre grad ska riktas mot odlad lax och att bestånden av vild lax ska skyddas och stärkas.

- Den nationellt fastställda kvoten i det aktuella området (delområde 31 i Östersjön) är satt till 20 000 och 10 000 av dessa avser vild lax. Vi bedömer att kvoten för vild lax nu är i det närmaste uppfiskad och stoppar därför detta fiske, säger Ingemar Berglund.

Fisket av odlad lax (fettfeneklippt lax) får däremot fortsätta i fredningsområdet Ume älv och i vissa så kallade terminalfiskeområden. Laxfisket i södra Östersjön påverkas inte av beslutet.

I fjol beslöt HaV att stoppa fisket av vild lax i Bottenviken den 5 juli.

Här kan du läsa HaV:s beslut

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Ingemar Berglund, stf generaldirektör, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post ingemar.berglund@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden