Gå direkt till innehåll
För yrkesfisket sänks torskkvoterna med 56 procent i västra Östersjön och 25 procent i östra delarna.
För yrkesfisket sänks torskkvoterna med 56 procent i västra Östersjön och 25 procent i östra delarna.

Pressmeddelande -

Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta.

Beslutet innebär kraftigt minskade kvoter för yrkesfisket efter torsk i Östersjön. För fritidsfisket införs en fångstbegränsning för fångst av torsk i västra Östersjön inklusive Öresund.

- Med tanke på det dåliga skick som det västra beståndet befinner sig i, hade vi gärna sett en större minskning, men kan konstatera att kompromissen innebär en kraftigt minskad kvot med 56 procent för det västra beståndet jämfört med förra året, säger Malin Wilhelmsson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Vid ministerrådsmötet den 10 oktober fattade EU:s fiskeministrar enhälligt beslut om kvoter för fisket i Östersjön för nästa år. I diskussionen har ministrarna utgått från Internationella havsforskningsrådets (ICES) rekommendationer och EU-kommissionens förslag om fiskemöjligheter.

- Beslutet är i linje med målen om ett långsiktigt hållbart fiske i den gemensamma fiskeripolitiken och den nya fleråriga förvaltningsplanen för Östersjön, vilket vi ser som positivt, säger Malin Wilhelmsson. 

Ytterligare skyddsåtgärder för förvaltning av det västra torskbeståndet är ett stopp för yrkesfiske under torskens lekperiod från 1 februari till 31 mars.

För att ytterligare stärka skyddet för det västra torskbeståndet i Östersjön införs en fångstbegränsning för fritidsfiske till högst fem torskar per person och dag och under lekperioden till tre torskar.

- Beslutet är en följd av det kritiska tillståndet för det västra torskbeståndet och att fritidsfisket, när yrkesfiskets kvoter minskat, svarar för en förhållandevis stor andel av den totala fångsten säger Håkan Carlstrand, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

För det östra torskbeståndet innebär beslutet en sänkning av yrkesfiskets torskkvot med 25 procent.

För sill och skarpsill ökar kvoterna och för rödspätta innebär beslutet en betydande ökning. Beslutet på ministerrådet innebär också att yrkesfiskets laxkvot är oförändrad och i linje med den biologiska rådgivningen.

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2017 (i procent, jämfört med 2016)

 • Torsk, östra Östersjön: - 25
 • Torsk, västra Östersjön: - 56
 • Lax, centrala Östersjön: Ingen ändring
 • Lax, Finska Viken: - 20
 • Skarpsill: + 29
 • Sill, västra Östersjön: + 8
 • Sill, centrala Östersjön: + 8
 • Sill, Rigabukten: - 11
 • Sill, Bottenhavet och Bottenviken: + 17
 • Rödspätta: + 95
 • Här kan du se tabell för samtliga kvoter i Östersjön för 2017 som är av betydelse för svenskt yrkesfiske

  Länk till ministerrådets pressmeddelande

  Länk till regeringens pressmeddelande

  Här kan du läsa mer om arbetet med kvoter (Totala tillåtna fångstmängden, TAC) 

  För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

  Kontaktperson Malin Wilhmelmsson, utredare, enheten för fiskereglering, telefon: 010-6986216 mobil: 070-3964807, e-post: malin.wilhelmsson@havochvatten.se. Håkan Carlstrand, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 40, mobil 073-059 90 90, e-post: hakan.carlstrand@havochvatten.se

  Ämnen

  Kategorier


  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

  Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

  Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

  Kontakter

  Malin Wilhelmsson

  utredare, enheten för fiskereglering EU-Samordnare, Samordning Rådsarbetsgrupper och Förvaltningskommitteér, Gemensamma fiskeripolitiken, GFP-reformen 010-698 62 16

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

  Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
  Gullbergs Strandgata 15
  404 39 Göteborg
  Sweden