Gå direkt till innehåll
Fotograf: Natalie Greppi
Fotograf: Natalie Greppi

Pressmeddelande -

​Kvoterna för 2017 års fiske i Västerhavet klara

EU:s fiskeministrar är överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

- För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, MSY. Det gäller exempelvis för havskräfta, kolja, sill och äkta tunga i Skagerrak och Kattegatt, säger Karin Linderholm på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet, vilket är viktigt för svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Beslutet för 2017 fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel den 12-13 december. Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht representerade Sverige vid mötet.

De största förändringarna jämfört med 2016 års kvoter rör bland annat kolja, gråsej och rödspätta. 2017 års kvot för kolja halveras i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Kvoten för gråsej i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt samt rödspätta i Skagerak stiger med 50 procent nästa år. 

- EU:s fiskeministrar utgick från det förslag som EU-kommissionen lade fram i november vilket var i enlighet med målen i fiskeripolitiken och baserat på vetenskapliga råd från Internationella havsforskningsrådet, ICES, säger Karin Linderholm, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Enligt den gemensamma fiskeripolitiken i EU ska uttagen av fisk grundas på maximal hållbar avkastning, MSY, i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen från Internationella havsforskningsrådet, ICES. För bestånd där den vetenskapliga informationen är otillräcklig, till exempel för långa och rockor, hade EU-kommissionen lämnat förslag baserat på en försiktighetsansats, enligt målen i EU:s grundförordning för fiske.

En fortsatt inriktning mot ett mer hållbart fiske kommer att ske genom fiskeripolitiken, som också innebär förbud att kasta fisk överbord, så kallad landningsskyldighet. Fler och fler bestånd fiskas på hållbara MSY-nivåer. 2009 fattades beslut i linje med MSY för fem bestånd och vid gårdagens ministermöte fattades beslut för 44 bestånd i linje med MSY. Beståndssituationen är positiv för många bestånd i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. Det gäller till exempel för havskräfta och för torsk i Nordsjön och Skagerrak.

Landningsskyldighet infördes 2015 för Östersjön och för pelagiskt fiske i Västerhavet, exempelvis för fiske av makrill och sill. Under åren 2016-2019 införs gradvis förbud att kasta fångst överbord i fiske efter bottenlevande arter i Västerhavet.

För 2017 ska fiskarna landa all fångst av kolja, rödspätta, äkta tunga, sej, torsk och räka i huvudsakligt riktat fiske efter arterna. För att underlätta omställningen beslutade EU:s ministrar om kvoter för dessa arter som tar hänsyn till tidigare utkast, det vill säga en högre nivå. Beslut för de här kvotökningarna baserades på vetenskapliga råd om hur stora totala fångster som är i linje med maximal hållbar avkastning.

Här hittar du nästa års fiskekvoter för Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön

Länk till regeringens pressmeddelande

För mer information kontakta havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Karin Linderholm, utredare, enheten för fiskereglering, Tel: 010-698 62 32, Mobil: 070-343 04 14, E-post: karin.linderholm@havochvatten.se, Malin Skog, utredare, enheten för fiskereglering, Tel: 010-698 60 44, Mobil: 076-5386044, E-post: malin.skog@havochvatten.se, Stefan Kalogirou, utredare, enheten för fiskereglering, Tel: 010-698 62 78, Mobil: 076-5387168, E-post: stefan.kalogirou@havochvatten.se,

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Karin Linderholm

Karin Linderholm

utredare, enheten för fiskereglering Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar Tel: 010-698 62 32

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden