Gå direkt till innehåll
Oljeläckage av vraket Finnbirch utanför Öland/Kustbevakningen
Oljeläckage av vraket Finnbirch utanför Öland/Kustbevakningen

Pressmeddelande -

Läckande vrak töms på miljöfarlig olja för att rädda Östersjön

Finnbirch är det femte av 30 miljöfarliga vrak, som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ska tömma på olja och spökgarn från den 17 oktober. Vraket ligger utanför Öland och har sedan vintern 2018 läckt olja och därför ska det nu saneras. Fartyget gick på grund 2006 och innehöll 540 tusen liter olja. Det är en bunkertank kvar med upp till 85 tusen liter olja, vilket motsvarar 30 villatankar. I närheten av vrakets position finns det ett flertal känsliga naturområden så detta görs som ett led i att rädda Östersjön. Saneringen kommer att kosta 11,5 miljoner kronor. 

- Vi kommer att undersöka och tömma vraket som ligger cirka 12 nautiska mil öster om Öland. Vraket läcker just nu och Kustbevakningen håller oljan under kontroll medan HaV med stöd av Naturvårdsverket förbereder en tömning av den olja som finns kvar, säger Frida Åberg, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning, på Havs- och vattenmyndigheten.

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, 300 av dem har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers Tekniska Högskola. Ett 30-tal av vraken, där Finnbirch ingår, utgör en akut miljöfara då de innehåller stora mängder olja som kan läcka ut. 

Miljöproblemen i havet är flera t ex övergödning, farliga ämnen och oljespill som även kan komma från sjöfart. Jämfört med detta är vrak ett mindre problem men som fortfarande bidrar till den totala miljöbelastningen i havet och som riskerar att skada känslig naturområden.

Ro-ro fartyget Finnbirch byggdes 1978 i Sydkorea. Fartyget drevs av tjockolja. Längd: 156 m, bredd 22,7 m, djupgående 7,3 m, BRT: 8672 ton.

Den 31 oktober 2006 lämnade fartyget Helsingfors för resa till Århus, Danmark. Fartyget var tungt lastat med bland annat trä- och stålprodukter. Vid passagen mellan Öland och Gotland var det mycket dåligt väder, nordliga vindar på 20 m/s och 26-29 m/s i byarna. Signifikant våghöjd var enligt SMHI omkring 4 m (ökande). Under passagen, i följande sjö gjorde fartyget flera kraftiga överhalningar (krängningar) åt babord. Det blev efter dessa överhalningar liggande med kraftig slagsida åt babord (30-35 grader) med en nästan total lastförskjutning. 

HaV har ett samordnande ansvar gällande utredning och tömning av olja av de miljöfarliga vraken sedan 2016. Först ut att undersökas och tömmas var vraket Thetis, utanför Smögen. Då pumpades 730 liter olja upp och skickades till ett företag som tar hand om miljöfarligt avfall. Dessutom så bärgades flera ton av spökgarn (en stor snörpvad, även kallad ringnot). Förra året genomförde HaV flera undersöknings- och oljetömningsoperationer av miljöfarliga vrak. Den 8 september i år tömdes Lindesnäs på 300.000 liter olja utanför Oxelösund samt ett spökgarn.

Återkommande små oljeutsläpp har också en negativ påverkan på miljön. Effekterna orsakas då främst av den mest toxiska delen i olja, Polycykliska Aromatiska Kolväten (PAHer). De kan orsaka effekter som nedsatt reproduktion, tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft mot annan miljöpåverkan. Över lång tid kan dessa medföra lika stora eller större effekter på vattenmiljön än ett stort oljespill.

Regeringen beslutade 2017 att satsa 25 miljoner kronor om året i tio år, totalt 250 miljoner kronor, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. HaV har fått uppdraget att ansvara för satsningen och riskbedömningen görs med hjälp av Chalmers riskvärderingsverktyg, VRAKA.

För ytterligare information kontakta, Frida Åberg, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning, på Havs- och vattenmyndigheten. tel 010-698 60 95, frida.aberg@havochvatten.se

Isabella Engblom, presskontakt, tel 010-698 64 00

Ämnen

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Kustbevakningen

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Frida Åberg

utredare, enheten för havsmiljöförvaltning tfn 010-698 60 95, mobil 076-538 60 95

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden