Gå direkt till innehåll
Under torsdagen den 29 november invigde Jakob Granit, generaldirektör på HaV Laxens år 2019.
Under torsdagen den 29 november invigde Jakob Granit, generaldirektör på HaV Laxens år 2019.

Pressmeddelande -

Laxens år 2019 invigd

Ett 70-tal personer var på plats i Göteborg när Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, invigde Laxens år 2019. International Year of the Salmon 2019 är ett internationellt initiativ för att öka intresset för åtgärder och forskning om de vilda laxbestånden och laxens livsmiljöer. 

– Syftet med Laxens år är att vi genom samarbete internationellt, nationellt och lokalt kan bidra till att samla, dela och utveckla kunskap mellan oss. Vi hoppas att satsningen ska öka medvetenheten och öka intresset för bevarande av laxbestånden, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

Aktiviteter för allmänheten
Under Laxens år samarbetar vi med intresseorganisationer, kommuner, forskning och andra myndigheter. Under 2019 kommer det att hållas en rad aktiviteter som vänder sig till den intresserade allmänheten, till exempel aktiviteter ute vid laxälvarna och konferenser om vad som görs för att förbättra laxbestånden.

– Vi vill stödja lokala initiativ för att uppmärksamma laxen. Vi har till exempel haft en utlysning där nationella fiskevårds-, fiske- och miljöorganisationer haft möjlighet att söka medel för aktiviteter som riktar sig till allmänheten, fortsätter Jakob Granit. 

Långa vandringar över oceaner
Laxen är en fiskart som leker i älvarna. Från älven vandrar laxungarna ut i havet och kan företa vandringar hundratals mil över oceaner, innan den på något mirakulöst sätt hittar tillbaka till sin egen hemälv. Ofta till just den älvsträcka där den en gång föddes. I svenska vatten finns tre beståndskomplex med totalt 40 vilda laxbestånd. I Östersjöns älvar finns sexton svenska vildlaxbestånd som under sin havsvistelse främst uppehåller sig i Östersjön. Från drygt 20 vattendrag på svenska västkusten vandrar laxen ut i Atlanten. I Vänern finns två laxbestånd som leker i Gullspångsälven och Klarälven. 

– Laxen är under sin livscykel beroende av fungerande ekosystem både i hav, sjöar och vattendrag. Laxen är därför extra känslig för miljöförändringar. Under laxens år vill vi lyfta åtgärder och forskning som redan genomförts, men även uppmärksamma andra projekt för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av laxen, säger Håkan Carlstrand, utredare och samordnare för Laxens år på HaV.

Bidrag för aktiviteter
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för samordning av Laxens år i Sverige. Sveriges Fiskevattenägareförbund samt Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är två av de organisationer som har fått stöd från HaV. De ska genom olika aktiviteter informera allmänheten om laxälvarna och laxen. Sammantaget fick Fiskevattenägarna och Sportfiskarna 140 000 kronor för att ordna aktiviteter vid laxälvarna under Laxens år.

– Laxen är en symbolart för friska och fritt strömmande älvar och vattendrag som våra medlemmar lägger ner mycket arbete för att skydda och förbättra. Vi ser fram mot att bjuda in allmänheten till spännande aktiviteter vid nio laxälvar från Rönneå i syd till Råneälven i norr, säger biträdande generalsekreterare Anders Karlsson på Sportfiskarna. 

– Som fiskevattenägare är det ett angenämt och självklart ansvar att förvalta laxfisket i älvarna och därmed bidra till fiskeupplevelser för tiotusentals människor och till landsbygdsutvecklingen. Under Laxens år gör vi en extra informationssatsning för allmänheten vid Ätran och Ljungan, säger Thomas Lennartsson, förbundsdirektör på Fiskevattenägareförbundet.

Organisationer som fått bidrag från HaV att genomföra aktiviteter under Laxens år
Under hösten gjorde HaV en utlysning för aktiviteter under Laxens år 2019. I början av 2019 planerar HaV ytterligare en utlysning av medel till stöd för organisationer som vill genomföra aktiviteter. Följande har fått bidrag: 

Sveriges Fiskevattenägareförbund
Sveriges Fiskevattenägareförbund ska arrangera Laxens dag i Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening och Ätrans Nedre fiskevårdsområdesförening för att sprida kunskap om laxbestånden och älvarna till bland annat allmänheten. 
Kontakt: Thomas Lennartsson, thomas.lennartsson@vattenagarna.se

Sportfiskarna
Sportfiskarna ska arrangera publika arrangemang riktade till allmänheten om laxbestånden och förvaltningen i nio vattendrag från Rönneå i söder till Råne älv i norr.
Kontakt: Anders Karlsson, anders.karlsson@sportfiskarna.se

Ätrans vattenråd
Ätrans vattenråd ska ta fram informationsmaterial och genomföra vattendragsvandringar och sprida kunskap om laxbestånden och älvarna till bland annat skolelever och allmänhet.
Kontakt: Wanja Wallemyr, wanjawallemyr@gmail.com

Länsstyrelsen Västerbottens län
Länsstyrelsen Västerbottens ska genomföra olika aktiviteter som Laxens dag, laxkonferens, Laxracet och visning av Stornorrfors fiskväg samt sprida kunskap om laxbestånden och älvarna till bland annat skolelever och allmänhet.
Kontakt: Torleif Eriksson, torleif.eriksson@lansstyrelsen.se

Emåförbundet
Emåförbundet ska arrangera Laxens dag i Emån och sprida kunskap om Emån och dess laxbestånd till bland annat skolelever och allmänhet. 
Kontakt: Jens Nilsson, jens.nilsson@eman.se

Naturskyddsföreningen Södra Halland - Laholmsbuktens Havsnätverk
Naturskyddsföreningen Södra Halland inom Laholmsbuktens Havsnätverk ska genom föreläsningar och exkursioner till laxåar sprida kunskap till allmänheten om laxen i Laholmsbukten och vandringsleder. 
Kontakt: Margareta Lindgren, margareta.flammabygget@outlook.com

Laholms Fiskevårdsområdesförening
Laholms fiskevårdsområdesförening ska genomföra publika arrangemang riktade till allmänheten om laxbeståndet och förvaltningen i Lagan.
Roland Gottfridsson, roland.gottfridsson@laholmsbredbandsbolag.se

Fakta International Year of the Salmon, Laxens år 2019  
International Year of the Salmon är ett samarbete mellan alla de nationer där det finns olika laxarter och som är medlemmar i North Atlantic Salmon Conservation Organization, NASCO, eller North Pacific Anadroumus Fish Comission, NPAFC. Inom NASCO samarbetar Sverige närmast med EU-kommissionen och övriga medlemsstater med atlantlax. Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för samordning av Laxens år i Sverige.

Läs mer: 

Läs mer om Laxens år 2019 på HaV:s webbplats.
Läs mer om laxbeståndet i svenska vatten och om hur HaV arbetar med lax.
Läs mer om International Year of the Salmon

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden