Gå direkt till innehåll
Ljusare för torsken i Östersjön

Pressmeddelande -

Ljusare för torsken i Östersjön

Det ser ljusare för fisken i Östersjön.

Bestånden av torsk, strömming och skarpsill ökar och även för flera plattfiskar är utvecklingen positiv.

Det framgår av Internationella Havsforskningsrådet, ICES, som nu presenterat sina biologiska råd för hur fisket i Östersjön bör förvaltas under 2013.

Rådet, som presenteras varje år i juni, ligger till grund för de beslut om fiskekvoter som tas av EU:s ministerråd i oktober. ICES råd gäller i första hand torsk, skarpsill, sill/strömming, rödspotta, piggvar, slätvar, skrubba och lax. Piggvaren anses överfiskad och ICES rekommenderar att fångsterna minskas från 316 ton till 220 ton. För övriga arter är utvecklingen  positiv.

Trots klimateffekter och relativt svag rekrytering av ung torsk har torskbestånden stärkts i Östersjön. För 2013 föreslås en kvot för östra beståndet på 66 000 ton och för västra beståndet på 21 000 ton.

- Det ser ljust ut för flera av bestånden i Östersjön, både torsk, sill och skarpsill. Utvecklingen visar att med en bra förvaltning kan man få både bra bestånd och ett lönsamt fiske, säger Joakim Hjelm, chef för internationella enheten vid Havs- och vattenmyndigheten.

När det gäller skarpsill och strömming föreslår havsforskarna en ökning av fiskekvoterna. Kvoten för laxfisket föreslås ligga kvar på samma nivå som i år.

Läs mer om vad havsforskaren Max Cardinale tycker

Här hittar du ICES biologiska råd för Östersjön

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Joakim Hjelm, chef, internationella enheten, tel 010-698 60 16, mobil 070-369 30 04, e-post joakim.hjelm@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden