Gå direkt till innehåll
Foto: Maja Kristin Nylander
Foto: Maja Kristin Nylander

Pressmeddelande -

Lokala vattensatsningar hyllas – vem blir 2018 års Sjöstjärna?

I fjol gick vattenmiljöpriset Sjöstjärnan till Västerviks kommun för deras lyckade arbete med att minska övergödningen. Nu är det dags att nominera lokala vattenvårdsprojekt till 2018 års pris.

Det är fjärde gången som vi uppmärksammar det lokala vattenvårdsarbete som sker i Sverige på det här sättet. Vi vill särskilt lyfta fram insatser som bygger på samarbete och samverkan mellan olika intressen, säger Björn Sjöberg, avdelningschef för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) står bakom priset. Priset är ett nationellt vattenmiljöpris och delades första gången ut 2015.

- Vi har varje år fått in flera bidrag till tävlingen och hoppas självklart på lika stort intresse i år. Det här är ett viktigt pris som lyfter fram goda exempel på viktiga insatser för bättre vattenmiljö, säger Björn Sjöberg.

I fjol utsågs Västerviks kommun till 2017 års Sjöstjärna, för att under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen. Med hjälp av en helhetssyn, stort engagemang och förmågan att få med sig berörda personer i processen har Västervik lyckats skapa lokala kretslopp av näringsämnen från land till hav och sedan åter till land. Bland annat genom att pumpa näringsrikt och syrefattigt bottenvatten upp från Dynestadsviken, längst in i Gamlebyviken, och sedan använda det som gödning på åkrarna. 2016 gick priset till Emåförbundet och 2015 vann Kävlingeåns vattenråd

Pristagare kan vara enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun. Priset delas ut till pågående eller avslutade insatser eller projekt som genomförts inom Sverige och som präglats av lokalt engagemang, god miljönytta, samarbete och samverkan mellan olika intressen. Vinnaren får 50 000 kronor i pissumma, ett hedersdiplom och möjlighet att berätta om sitt lokala vattenvårdsarbete på årets Havs- och vattenforum i Göteborg den 16-17 maj.

Alla som vill kan föreslå kandidater till priset. Gå in på Havs- och vattenmyndighetens hemsida och fyll i formuläret. Senast den 14 april behöver vi ha ditt förslag till ”2018 års Sjöstjärna” .

Här kan du läsa mer om vattenmiljöpriset Sjöstjärnan

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden