Gå direkt till innehåll
Marint skräp i fokus på båtmässan

Pressmeddelande -

Marint skräp i fokus på båtmässan

I morgon sätts det marina skräpet i fokus på Båtmässan i Göteborg.

Experter från Havs- och vattenmyndigheten, miljödepartementet och stiftelsen Håll Sverige Rent finns på plats för att berätta om det växande miljöproblemet.

-  Det är viktigt att inte använda våra hav som en soptipp utan att vi ser haven som en resurs. Det gäller att skydda men också att se värdet för att utveckla befintliga och nya användningsområden, exempelvis för energiförsörjning, livsmedelsproduktion och turismnäring, säger Lisa Emelia Svensson, havs- och vattenambassadör på miljödepartementet.

Lisa Emelia Svensson är ekonomie doktor vid Göteborgs Universitet och utsågs 2012 till ”Årets supertalang i diplomati” av tidningen Veckans Affärer. Hon tillträdde befattningen som havs- och vattenambassadör i början av december och ser sig som en länk mellan olika intressen på nationell, regional och internationell nivå.  

-  Ofta är vatten en gemensam länk till många utmaningar, det kan röra sig om energiförsörjning eller frågor som rör klimat, livsmedel, hälsa och sanitet. Min viktigaste uppgift är att se helheten, att kunna lyfta fram hur frågor hänger ihop, säger Lisa Emelia Svensson.

- När det gäller marint skräp så är det också så att det behövs ett bredare engagemang i samhället och ofta globala lösningar. Nyligen beslöt Unilever att ta bort så kallade mikroplaster från sina rengöringsprodukter av hänsyn till havsmiljön. Det är ett bra exempel på hur andra aktörer än stater kan driva på utvecklingen.

I morgon deltar hon i båtmässan i Göteborg tillsammans med bland andra Björn Sjöberg, chef för åtgärdsavdelningen vid Havs- och vattenmyndigheten och landshövding Lars Bäckström i en diskussion kring marint skräp. På lördag deltar hon också i ett arrangemang på båtmässan om så kallad Blå tillväxt tillsammans med Thomas Johansson, chef för HaV:s enhet för hållbart nyttjande och maritima frågor.

- Sverige är ett föregångsland både vad gäller teknik och kunskap om havs- och vattenfrågor, vi har kunskap om hur tekniken kan användas i ett miljöförbätrande syfte. Därtill finns det en stor potential för nya tekniska såväl som sociala innovationer. Hållbara affärsmässiga lösningar för att möta de nya miljöutmaningarna är dit vi måste komma, säger Lisa Emelia Svensson.

Varje år dumpas 6,4 miljoner ton skräp i världshaven, enligt amerikanska vetenskapsakademin. I Nordsjön dumpas över 20 000 ton skräp, eller 220 000 kubikmeter, varje år. Cirka 15 procent av skräpet sköljs upp på stränderna, lika mycket flyter omkring och resterande 70 procent beräknas sjunka till havsbotten.

Det skräp som i dag flyter omkring i havet sägs täcka en yta lika stor som Nordamerika, den så kallade skräpkontinenten.

Nästan 70 procent av kustkommunerna längs sträckan Strömstad till Simrishamn anser att marint skräp, och då främst plastartiklar, är ett problem.

-  ­Vi måste alla - enskilda individer, företag, myndigheter och politiker - hjälpas åt för att bevara en attraktiv och lockande kust och ett levande hav. Marin nedskräpning är ett onödigt och dyrt miljöproblem, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.

Designern Isabelle McAllister finns också på plats på båtmässan i dag. Tillsammans med yrkesfiskare har hon byggt en interaktiv utställning med fokus på skräp i havet och den får nu premiär. Projektet är en del i projektet Fishing for Litter som drivs av KIMO Baltic Sea i samarbete med Håll Sverige Rent.

Här kan du läsa mer om HaV och arbetet mot marin nedskräpning

Här kan du läsa mer om båtmässan

Här kan du läsa mer om projektet ”Fishing for Litter”

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Björn Sjöberg, chef, åtgärdsavdelningen, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62
e-post: bjorn.sjoberg@havochvatten.se, Thomas Johansson, chef, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post: thomas.johansson@havochvatten.seÄmnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden