Gå direkt till innehåll
Mer torsk på gång i Nordsjön och Skagerrak

Pressmeddelande -

Mer torsk på gång i Nordsjön och Skagerrak

Torsken i Nordsjön och Skagerrak fortsätter att öka. Det framgår av internationella havsforskningsrådets (ICES) senaste rådgivning, som släpptes i dag. Flera andra fiskarter i dessa vatten visar också en uppåtgående trend med historiskt höga nivåer för rödspotta och kummel.

- Generellt ser det bättre ut för fisken i Nordsjön och Skagerrak. Det visar att både havsmiljön och fisket gynnas när vi hanterar fiskbestånden på ett hållbart och långsiktigt sätt, säger Joakim Hjelm, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Internationella havsforskningsrådets, ICES, rådgivande organ rapporterar i dag att torskbestånden långsamt växer sig starkare i Skagerrak och Nordsjön.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) deltar i ICES på Havs- och vattenmyndighetens uppdrag. Forskaren Max Cardinale är svensk representant i ICES rådgivande kommitté.

- Precis som förra året går siffrorna för antalet lekmogna torskar långsamt uppåt, men beståndet är ännu inte inom biologiskt säkra gränser. Även havskräfta, rödspotta, kolja, sej och äkta tunga fiskas på hållbar nivå, säger Max Cardinale.

Samtidigt fiskas det enligt havsforskarna för mycket torsk i dessa vatten för att man ska nå upp till det långsiktigt fastlagda målet för hur många fiskar som dör. Rådet till beslutsfattarna är därför att minska torskkvoten något nästa år.

I Kattegatt består de historiskt låga nivåerna för torsken. En utvärdering som nyligen tagits fram visade dock att områdena som är stängda för fiske haft goda effekter för det mycket svaga torskbeståndet. Även rödtunga uppvisar en negativ beståndsutveckling under de senaste åren.

Läs ICES senaste råd för Nordsjön per art och område (på engelska)

För mer information, kontakta:
Joakim Hjelm, chef vid internationella enheten, Havs- och vattenmyndigheten, tfn: 010-698 60 16, mobil: 070-369 30 04. E-post: joakim.hjelm@havochvatten.se

Max Cardinale, forskare vid Havsfiskelaboratoriet, institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, 073-034 22 09, massimiliano.cardinale@slu.se

Daniel Valentinsson, chef vid Havsfiskelaboratoriet, institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, 010-478 40 49, 070-284 21 91, daniel.valentinsson@slu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden