Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljöminister Karolina Skog: "Stora ansträngningar krävs om vi ska ha dricksvatten också i framtiden"

Miljöminister Karolina Skog, MP, intervjuas i årets sista nummer av Hav & Vatten.
En av de viktigaste frågorna för henne är att trygga vårt dricksvatten för framtiden, bland annat så behöver Sveriges ledningsnät bytas ut. Men det är dyrt och det går sakta, med dagens takt kan det ta 150 år.
– Jag kan tänka mig att fundera på vad staten kan göra för att öka takten, säger Karolina Skog.

Den 25 maj utsågs hon till miljöminister och efterträdde då partikollegan Åsa Romson. Dessförinnan var Karolina Skog kommunalråd i Malmö stad med ansvar för stadsbyggnad och service. Ett av hennes första beslut som miljöminister var att förbjuda det hormonstörande ämnet bisfenol A vid invändig renovering av dricksvattenledningar.

Tillgången till rent dricksvatten är också en av de viktigaste frågorna för Karolina Skog. För att minska sårbarheten hoppas hon på en regionalisering vad gäller hanteringen av infrastrukturen för dricksvatten.

- Vatten har blivit en självklarhet, en ickefråga. Men det blir allt tydligare att vi inte kan tänka så. Det krävs stora ansträngningar om vi ska ha dricksvatten också i framtiden, säger hon och pekar på att vattenbrist även kan bli ett kännbart problem i Sverige.

Fortsatt varmare väder ger längre somrar, vilket innebär mer växtlighet och mindre grundvatten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har redan slagit larm om att Sverige måste börja arbeta systematiskt med vattenbristen.

– Att MSB säger ifrån säger väldigt mycket. Klimatförändringarna är inte något som kanske händer sen. De händer här och nu. I Sverige, säger Karolina Skog till Hav & Vatten.

I intervjun berättar hon också om sin beundran för Mary Robinson, Irlands första kvinnliga president och sedermera FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Miljöministern förklarar varför hon 2014 hällde en hink isvatten över Miljöpartiets språkrör Gustaf Fridolin och hur hon ser på sin nya roll.

– Jag har 73 procent mer pengar än någon tidigare miljöminister. Det är lyxigt. Men förväntningarna är 73 procent högre också.

Läs hela intervjun med Karolina Skog i nya numret av tidningen Hav & Vatten.

Här kan du också läsa om hur hästar i hagar bidrar till övergödningen av våra vatten. Sju inflytelserika personer i Vattensverige ger sina vattenönskningar för 2017 och berättar om hur de själva vill bidra till levande hav, sjöar och vattendrag.Tidningen innehåller också ett längre reportage om skogens vatten 

Hav & Vatten ges ut av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och tar upp frågor som rör havs- och vattenmiljöer ur ett brett perspektiv. Den ges ut fyra gånger per år och produceras i samarbete med tidningsföretaget Offside AB som bland annat ger ut tidningarna Offside, Filter och Hunger. Tidningen vann i fjol Svenska Publishing-Priset och riktar sig främst till politiker, tjänstemän, näringsliv och andra som intresserar sig för vattenfrågor på lokal och regional nivå.

Hav & Vatten finns nu att ladda ner på vår hemsida och där kan du också anmäla dig för prenumeration

För mer information kontakta:

Lena Olsson, presskontakt på HaV och ansvarig utgivare, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 42, e-post lena.olsson@havochvatten.se, Malin Avenius, redaktör, tfn 010-698 60 05, mobil 076-538 60 01, e-post malin.avenius@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Anna Simonsson

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden