Gå direkt till innehåll
Ministermöte om 2013 års fiskekvoter

Pressmeddelande -

Ministermöte om 2013 års fiskekvoter

På måndag och tisdag, 22-23 oktober, träffas EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg för att diskutera nästa års fiskekvoter för torsk, lax, sill, skarpsill och rödspätta i Östersjön.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) representerar Sverige i förhandlingarna.

- Till skillnad från förra året, innebär EU-kommissionens förslag inga omfattande förändringar jämfört med innevarande års kvoter, säger Johan Stål, utredare på Havs- och vattenmyndighetens internationella enhet.

EU-kommissionens förslag utgår från de råd som Internationella Havsforskningsrådet, ICES, ger angående de olika fiskebestånden. Förslaget presenterades i augusti och har sedan diskuterats ibland annat rådsarbetsgruppen för fiskefrågor. Målet är komma fram till beslut under jordbruks- och fiskerådet 22 – 23 oktober.

- Utifrån ICES råd så uppvisar bestånden för de flesta kommersiella fiskarterna i Östersjön en stabil eller positiv trend vad gäller målet om att uppnå maximalt hållbart uttag (MSY) till 2015. Men vi är inte där än, säger Johan Stål.

Kommissionens förslag för torsk i Östersjön är en minskning av kvoten med nio procent för det östra beståndet och två procent för det västra beståndet. Sveriges regering stödjer förslaget men hade gärna sett en större minskning av kvoten för det västra beståndet.

- Skälet är att det västra beståndet har haft en svagare utveckling jämfört med det östra beståndet. En större sänkning av kvoten skulle öka möjligheten att nå målet om ett långsiktigt hållbart fiske, säger Johan Stål.

Vad gäller laxfisket i Östersjön så föreslår EU-kommissionen en minskning av kvoten med elva procent. När det gäller sillfisket föreslås istället ökning av kvoterna i västra området av Östersjön med 23 procent och i centrala Östersjön med nio procent. I Rigabukten och Bottenhavet föreslås en minskning med tio, respektive sju procent. Kvoten för skarpsill och rödspätta föreslås öka med elva respektive 18 procent.

Under det två dagar långa mötet ska ministrarna också förhandla om förslaget till en ny europeisk havs- och fiskefond för 2014-2020 samt ett förslag om ökad öppenhet runt mottagare av EU:s jordbruksstöd.

Här kan du läsa mer om mötet

Länk till landsbygsdepartementets PM

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Johan Stål, utredare, Internationella enheten, tfn 010-698 63 89, mobil 076-538 60 89, e-post johan.stal@havochvatten.se

 

 

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden