Gå direkt till innehåll
Foto: Gustav Enhol Blomqvist /Havs- och vattenmyndigheten.
Foto: Gustav Enhol Blomqvist /Havs- och vattenmyndigheten.

Pressmeddelande -

Ny HaV-rapport: Fritidsfiskare får olika napp

Idag presenteras en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som visar på regionala skillnader och ger en samlad bild av svenskt fritidsfiske baserat på statistik från 2013-2017. Fisket skiljer sig ganska mycket åt i olika delar av landet vad gäller till exempel redskap och antalet utövare samt vad det är man fiskar.

-Abborrfisket är mest populärt i hela landet, följt av gädda och öring. Dessa arter finns i både söt- och saltvatten vilket är en förklaring till att de arterna är mest populära bland fritidsfiskare, säger Gustav Enhol Blomqvist, utredare, enheten fiskereglering, HaV.

Rapporten visar att fritidsfisket skiljer sig ganska mycket åt i de olika områdena, Götaland/Svealand, Norrland och de fem stora sjöarna; Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

I hela landet är spinnfiske populärt.
I Skagerrak och de fem stora sjöarna är fiske från båt mest populärt.
I Öresund är turbåtsfisket mest omfattande och torsk mest populär och utgör hela 62 procent av den totala behållna fångsten.
Skagerrak och Bottenhavet/Bottenviken är de områden som använder mängdfångande redskap som burar och nät mest.
I Norrland är flugfisket något mer populärt än i södra Sverige och i Norrland är pimpelfiske efter röding ett viktigt fiske.
västkusten är makrill viktig för fritidsfiskare.

Sverige har stora förutsättningar för fritidsfiske med cirka 90 000 sjöar och tusentals mil med älvar, åar och bäckar i inlandet. Lägg till det en 2 400 kilometer lång kuststräcka mellan Haparanda i norr till Strömstad i väster. Fritidsfisket kan delas in i fiske som sker i sötvatten i sjöar, tjärnar och rinnande vatten eller fiske som sker i salt eller bräckt vatten längs vår kust och till havs.

I havet och i de fem stora sjöarna i Sverige (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt Storsjön) krävs inget tillstånd för fritidsfiske, däremot finns regler för hur fisket får bedrivas. För att fiska i övriga vatten i Sverige krävs tillstånd av fiskerättsinnehavaren. Dessa vatten förvaltas ofta av fiskevårdsområden (FVO) som upplåter vattnen till allmänheten för fritidsfiske.

- HaV ansvarar för förvaltningen av fiskbestånden i hav, sjöar och vattendrag. Fritidsfisket i Sverige är omfattande och därför behövs det god kunskap om utövarna, var man fiskar och vad som fångas. Rapporten kommer bland annat att fungera som underlag för vår fiskförvaltning, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Antalet fritidsfiskare i Sverige under 2017 var 1 352 000 och av dessa var nästan 70 procent män, vilket har varit fallet de senaste fem åren. Majoriteten av fritidsfiskarna, 788 000, bor i inlandet och 564 000 bor längs med kusten. Majoriteten av svenska fritidsfiskare, 726 000, fiskar endast i inlandet och i närheten av bostaden eller fritidshuset. De flesta, cirka 44 procent, fiskar mellan 2-5 dagar om året, 18 procent fiskar endast en dag och 17 procent fiskar 6-10 dagar om året, 7 procent fiskar 11-15 dagar, 14 procent fiskar mer än 15 dagar.

Läs rapporten

Läs mer om fritidsfisket i Sverige

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Gustav Enhol Blomqvist, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-6986259, mobil 072-2297850, e-post gustav.blomqvist@havochvatten.se

Presskontakt, Isabella Engblom,, mobil 0700-89 85 06

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Gustav Enhol Blomqvist/Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakter

Gustav Enhol Blomqvist

utredare, fiskeregleringsenheten tfn 010-6986259, mobil 072-2297850

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden