Gå direkt till innehåll
Ny HaV-rapport: Vänerns stränder håller på att växa igen

Pressmeddelande -

Ny HaV-rapport: Vänerns stränder håller på att växa igen

Vänerns stränder håller på att växa igen och flera hotade arter riskerar därmed att förlora viktiga lek- och uppväxtområden.

Det visar den årliga HaV-rapporten "Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten".

- Tack vare miljöövervakningen kan vi upptäcka och följa den här sortens miljöhot och kunna se var det behöver sättas in åtgärder, säger Åsa M Andersson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Rapporten presenteras i samband med miljöövervakningsdagarna i Visby 8 - 9 oktober där temat är ”Samverkan för en bättre miljö – en möjlighet att möta framtidens krav på miljöövervakning med begränsade resurser".

Sverige har i snart 50 år regelbundet tagit prover av tillståndet i våra sötvatten och ansvaret för denna miljöövervakning delas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

- Tack vare att vi i Sverige har gjort regelbundna mätningar av tillståndet i miljön så kan vi också se sötvatten påverkas av klimatförändringar, exempelvis hur detta kan påverka vattnets brunhet och därmed dricksvattenförsörjningen, säger Åsa M Andersson, utredare på enheten för miljöövervakning på HaV och den som sammanställt rapporten.

En av de frågor som lyfts fram är tillståndet i den unika insjön Vänern med sina kala klippor och många sandstränder. Med sina 22 000 öar, holmar och skär är det norra Europas största sötvattensskärgård.  Här finns mer än 270 hotade och sällsynta arter, bland annat fisken asp, fiskgjuse, fisktärna, storlom och grönskära. De grunda vikarna är viktiga reproduktions- och uppväxtområden även för flera av våra kommersiella fiskarter..

- Igenväxningen av stränder och skär har pågått i flera år och den fortsätter. Det beror bland annat på övergödning, att djur inte längre betar på stränderna, lägre vattenstånd och brist på is vintertid, säger Åsa M Andersson.

-  Vi ser bland annat att små och medelhöga träd samt ris och buskar ökar och att den öppna strandzonen minskar. Här behövs flera olika åtgärder om vi ska förhindra att Vänerns stränder växer igen.

Andra frågor som lyfts fram i rapporten är skyddet av vårt dricksvatten, fler främmande arter i våra sötvatten och om växter och djur påverkas av kemiska bekämpningsmedel i våra vatten.

- En positiv sak som miljöövervakningen visar är att svavelnedfallet minskat med över 90 procent sedan 80-talert. Tack vare detta minskar försurningen i sjöar och vattendrag, säger Åsa M Andersson.

Rapporten ges ut av Havs- och vattenmyndigheten och finns att ladda ner på vår hemsida. Det går också att beställa en tryckt version. 

Här kan du ladda ner rapporten "Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten".

Läs mer om miljöövervakningsdagarna i Visby

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Åsa M Andersson, utredare, enheten för miljöövervakning, Tel: 010-698 62 57, Mobil: 072-238 98 57, E-post: asa.m.andersson@havochvatten.se, Ulrika Stensdotter Blomberg, utredare, enheten för miljöövervakning, Tel: 010-698 60 11, Mobil: 072-2139688, E-post: ulrika.stensdotter@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Mårten Dalfors.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden