Gå direkt till innehåll
Ny HaV-rapport visar hur våra viktigaste fiskar och skaldjur utvecklas

Pressmeddelande -

Ny HaV-rapport visar hur våra viktigaste fiskar och skaldjur utvecklas

Vill du veta hur det står till med långan, sillen eller ålen i svenska vatten så här i jultider?

I så fall kan du läsa eller ladda ner rapporten ”Fiskbestånd i hav och sötvatten 2015” på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Detta är elfte gången som rapporten ges ut och den visar utveckling och status för 45 av våra vanligaste fiskar och skaldjur, säger Bertil Håkansson, chef för enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Rapporten har skrivits av Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och den ges sedan 2012 ut av HaV. Den gavs tidigare ut av Fiskeriverket. Bland de 45 fisk- och skaldjursarterna finns uppgifter om de mer kända som gädda, lax och makrill men även mer ovanliga arter som fjärsing och skoläst. Fiskarterna är uppdelade i olika bestånd och underlaget som ligger till grund för översikten är insamlade under 2014. Rapporten innehåller bland annat uppgifter som utbredningsområde, lek, vandringar, maxålder och i vilka miljöer arten trivs bäst.

- Rapporten beskriver inte bara bestånden utan ger också en bild av yrkesfiskets fångster och utveckling samt också om hur man bedriver yrkesfiske och provfiske, säger Bertil Håkansson, chef på enheten för miljöövervakning på HaV.

För de ekonomiskt viktigaste fisk- och skaldjursbestånden som torsk och nordhavsräka har EU beslutat om hur stora mängder yrkesfisket får ta upp varje år, så kallade fiskekvoter. Dessa baseras i sin tur på den biologiska bedömning som Internationella havsforskningsrådet, ICES, gör varje år. I rapporten redovisas även de biologiska råd som forskarna ger för dessa arter för 2016.

För de flesta fiskar och kräftdjur i både insjöar, älvar och längs kusten sätter EU inga kvoter utan varje land ansvarar för förvaltningen av dessa. Därför gör ICES inte heller någon biologisk bedömning av dessa bestånd.

- Dessa bestånd är ofta viktiga för det småskaliga yrkes- och fritidsfisket och därför innehåller rapporten ofta bedömningar av tillstånd och utveckling för de viktigaste av dessa arter. Bedömningarna baseras på analyser av data från SLU:s provfisken och på statistik från yrkesfiskets loggböcker, säger Bertil Håkansson.

Rapporten innehåller detaljerade fakta om varje art och också kontaktuppgifter till den som vill fördjupa sig ännu mer i något av de 45 fisk- eller skaldjursbestånden.

Här kan du ladda ner rapporten och lära dig mer om våra vanligaste fisk- och skaldjursarter

För mer information kontakta:

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Bertil Håkansson, enhetschef, enheten för miljöövervakning, tfn010-698 60 14, e-post bertil.hakansson@havochvatten.se

Institutionen för akvatiska resurser vid SLU, Anna Lingman, forskningsassistent, enheten för effektstudier tfn 010-478 4136, e-post anna.lingman@slu.se 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Ragnar Ness / IBL Bildbyrå

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden