Gå direkt till innehåll
Ny HaV-satsning för att minska utsläpp från små avlopp

Pressmeddelande -

Ny HaV-satsning för att minska utsläpp från små avlopp

För fjärde året i rad utlyser Havs- och vattenmyndigheten, HaV, pengar till projekt för att minska utsläppen från små avlopp.

- Vi satsar 1,5 miljoner kronor på nya projekt. Dessutom avsätter vi 1,3 miljoner kronor till fleråriga projekt som påbörjades i fjol, säger utredaren Åsa Gunnarsson.

Målet är att samla in och sprida kunskap samt bidra till utvecklingen av metoder som minskar utsläpp av övergödande ämnen och farliga ämnen från små avloppsanläggningar. I fjol fick tolv projekt dela på drygt 3,8 miljoner kronor, bland annat till informationsfilmer, seminariedagar och undersökningar av hur markbaserade reningsanläggningar fungerar. Under 2014 och 2015 delade HaV ut totalt 8,6 miljoner kronor till 21 projekt om små avlopp.

Utlysningen riktar sig främst till universitet och högskolor, forskningsinstitut, företag, intresseorganisationer, kommuner och länsstyrelser. Fastighetsägare, samfällighetsföreningar och VA-huvudmän kan inte ansöka om bidrag för att förbättra eller anlägga nya avloppsanläggningar.

- De projekt som fått pengar tidigare år har lett till metoder som underlättar kommunernas bedömningar vid prövning och tillsyn. De är också en hjälp för oss i arbetet med att ta fram vägledningar, säger Åsa Gunnarsson, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV.

- Vi hoppas att även i år få in förslag på projekt som ger oss ny kunskap och som kan vara till praktisk nytta i kommunerna.

Ansökan om pengar från 2017 års utlysning ska vara inlämnad senast 3 mars och projekt som väljs ut publiceras på HaV:s hemsida i slutet av april.

HaV har sedan juni 2011 ansvar för tillsynsvägledning för små avlopp. Det finns nära en miljon fastigheter i Sverige utan anslutning till kommunalt avlopp, varav cirka 700 000 har vattentoalett. Många avloppsanläggningar saknar egentlig rening, är felplacerade eller fungerar inte som avsett. De utgör en betydande källa till övergödningen av våra sjöar, hav och vattendrag, samt riskerar att förorena dricksvatten och badvatten.

I höstas lämnade HaV ett förslag till nya regler för små avlopp för att få tydligare och mer enhetliga regler i landet. I dag är regelverket splittrat och öppet för tolkningar. HaV föreslår också högre krav på rening i särskilt känsliga områden.

- Läckage av fosfor från små avlopp kan få stor negativ påverkan på miljön lokalt, till exempel om de sker nära sjöar och vattendrag eller om det finns väldigt många avlopp i ett område. I mindre känsliga områden kan kraven istället sänkas, säger Åsa Gunnarsson.

HaV:s förslag skickades nyligen ut av regeringen till drygt 130 remissinstanser.

Tidigare har HaV och Boverket, på uppdrag av regeringen, utrett hur åtgärdstakten av bristande små avloppsanläggningar kan skyndas på. Resultatet presenterades i rapporten Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar.

Här kan du läsa mer om årets utlysning

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med små avlopp

Läs HaV:s nyhetsbrev om små avlopp

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Åsa Gunnarsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 60 35, mobil 076-538 60 35, e-post asa.gunnarsson@havochvatten.se, Margareta Lundin Unger, utredare, enheten för miljöprövning och miljötilllsyn, tfn 010-698 61 21, mobi 0765-38 61 21, e-post margareta.lundin-unger@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Margareta Lundin Unger

utredare, tillsynsvägledning och miljöbalksprövning 010-698 61 21

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden